Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
08.09.2017

NOVI OBRASCI I UPUTSTVO ZA PLANIRANJE VASPITNO OBRAZOVNOG RADA ZA MODULARIZOVANE OBRAZOVNE PROGRAME

Centar za stručno obrazovanje je u periodu od 28. avgusta do 02. septembra održao šest radionica za nastavnike, po sektorima, u cilju podrške u planiranju vaspitno obrazovnog rada. Obuke su bile ciljano organizovane i odnosile su se na nastavnike koji realizuju stručne i izborne module u prvom razredu, u okviru 10 modularizovanih obrazovnih programa koji se implementiraju od školske 2017/2018. godine. Obuku je prošlo 123 nastavnika iz 21 škole u Crnoj Gori. U prethodnom periodu, tokom septembra i oktobra 2016, januara i februara 2017, kao i maja i juna 2017.godine, Centar za stručno obrazovanje je, uz podršku Ministarstva prosvjete i međunarodnih eksperata, u okviru IPA Projekta "Modernizacija obrazovnih programa i obuka nastavnika“, organizovao obuke nastavnika koje su se odnosile na koncept modularizovane nastave, kada je obuke prošlo oko 180 nastavnika.13.02.2018.

OBUKA NASTAVNIKA ZA UPOTREBU PROGRAMA MICROSOFT 365

OBUKA NASTAVNIKA ZA UPOTREBU PROGRAMA MICROSOFT 365

Dana 8-9. februara 2018. godine, u kabinetu informatike JU Srednje građevinsko-geodetske škole „Inž. Marko Radević“ održana je dvodnevna obuka nastavnika za upotrebu programa Microsoft 365. Obuku vode IT stručnjaci iz Ministarstva prosvjete i Centra za stručno obrazovanje, Marina Matijević i Josip Genić. Ova obuka predstavlja jednu od aktivnosti projekta koji realizuje tim Centra za stručno obrazovanje i Ministarstva prosvjete, uz podršku Evropske fondacije za obuku (ETF).


Aktuelnosti

21.02.2018.

IZVJEŠTAJ SA DRUGOG SASTANKA RADNE GRUPE ZA IZRADU ANDRAGOŠKIH PRIRUČNIKA U OKVIRU „EPALE“ PROJEKTA

IZVJEŠTAJ SA DRUGOG SASTANKA RADNE GRUPE ZA IZRADU ANDRAGOŠKIH PRIRUČNIKA U OKVIRU „EPALE“ PROJEKTA

Centar za stručno obrazovanje (EPALE Nacionalni servis podrške za Crnu Goru) je 19. februara 2018. godine, organizovao drugi sastanak za članove radne grupe za izradu andragoških priručnika. Sastanak je planiran sa ciljem izrade andragoških priručnika za nastavnike koji realizuju Program osnovne škole za odrasle. Pored članova radne grupe, sastanku su prisustvovali i članovi EPALE projektnog tima.

više...
13.02.2018.

OBUKA NASTAVNIKA ZA UPOTREBU PROGRAMA MICROSOFT 365

OBUKA NASTAVNIKA ZA UPOTREBU PROGRAMA MICROSOFT 365

Dana 8-9. februara 2018. godine, u kabinetu informatike JU Srednje građevinsko-geodetske škole „Inž. Marko Radević“ održana je dvodnevna obuka nastavnika za upotrebu programa Microsoft 365. Obuku vode IT stručnjaci iz Ministarstva prosvjete i Centra za stručno obrazovanje, Marina Matijević i Josip Genić. Ova obuka predstavlja jednu od aktivnosti projekta koji realizuje tim Centra za stručno obrazovanje i Ministarstva prosvjete, uz podršku Evropske fondacije za obuku (ETF).

više...
09.02.2018.

KLJUČNE KOMPETENCIJE ZA BUDUĆNOST MLADIH GENERACIJA

U četvrtak, 8. februara 2018. godine, sa početkom u 11 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, u Podgorici, održana je Naučna tribina na temu „Ključne kompetencije za budućnost mladih generacija“. Predavač je bio prof. dr Aleksandar Baucal, redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gdje predaje na predmetima Psihologija i Psihologija obrazovanja.

više...
09.02.2018.

ODRŽANA SJEDNICA ODBORA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

Prva sjednica Odbora za obrazovanje odraslih u novom sazivu je održana u srijedu, 7.02.2018. godine, u prostorijama Centra za stručno obrazovanje.

više...
09.02.2018.

ODRŽANA SJEDNICA ODBORA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE

Prva sjednica Odbora za stručno obrazovanje u novom sazivu je održana 6.02.2018. godine, u prostorijama Centra za stručno obrazovanje.

više...