Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
08.09.2017

NOVI OBRASCI I UPUTSTVO ZA PLANIRANJE VASPITNO OBRAZOVNOG RADA ZA MODULARIZOVANE OBRAZOVNE PROGRAME

Centar za stručno obrazovanje je u periodu od 28. avgusta do 02. septembra održao šest radionica za nastavnike, po sektorima, u cilju podrške u planiranju vaspitno obrazovnog rada. Obuke su bile ciljano organizovane i odnosile su se na nastavnike koji realizuju stručne i izborne module u prvom razredu, u okviru 10 modularizovanih obrazovnih programa koji se implementiraju od školske 2017/2018. godine. Obuku je prošlo 123 nastavnika iz 21 škole u Crnoj Gori. U prethodnom periodu, tokom septembra i oktobra 2016, januara i februara 2017, kao i maja i juna 2017.godine, Centar za stručno obrazovanje je, uz podršku Ministarstva prosvjete i međunarodnih eksperata, u okviru IPA Projekta "Modernizacija obrazovnih programa i obuka nastavnika“, organizovao obuke nastavnika koje su se odnosile na koncept modularizovane nastave, kada je obuke prošlo oko 180 nastavnika.Aktuelnosti

22.11.2017.

OBAVJEŠTENJE o postupku sticanja sertifikata o stručnoj osposobljenosti za upravljanje prevozom u drumskom saobraćaju

Obavještavmo kandidate zanteresovane za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti lica odgovornih za upravljanje prevozom u drumskom saobraćaju da, donošenjem Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju ("Službeni list Crne Gore", br. 071/17 od 31.10.2017), od 08. novembra 2017. godine, posao organizacije ispita i izdavanje sertifikata o stručnoj osposobljenosti za upravljanje prevozom u međunarodnom ili unutrašnjem drumskom saobraćaju, obavlja Privredna komora Crne Gore.

više...
21.11.2017.

ODRŽAN SEMINAR NA TEMU „UPOTREBA DRUŠTVENIH MREŽA U MARKETINGU MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA“

ODRŽAN SEMINAR NA TEMU „UPOTREBA DRUŠTVENIH MREŽA U MARKETINGU MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA“

U organizaciji Privredne komore, 17.11.2017. godine, održan je seminar na temu: „Upotreba društvenih mreža u marketingu malih i srednjih preduzeća“.

više...
20.11.2017.

IZVJEŠTAJ SA II REGIONALNE KONFERENCIJE OBRAZOVANJA ODRASLIH U OKVIRU „EPALE“ PROJEKTA

IZVJEŠTAJ SA II REGIONALNE KONFERENCIJE OBRAZOVANJA ODRASLIH U OKVIRU „EPALE“ PROJEKTA

Predstavnici EPALE projektnog tima za Crnu Goru prisustvovali su Regionalnoj konferenciji obrazovanja odraslih EPALE koja se održala 09. i 10. novembra, u hotelu “Bosna “, u Banja Luci.

više...
16.11.2017.

ODRŽANA KONFERENCIJA „INTEGRACIJA ROMA I EGIPĆANA KROZ OBRAZOVANJE – MOGUĆNOSTI I IZAZOVI“

ODRŽANA KONFERENCIJA „INTEGRACIJA ROMA I EGIPĆANA KROZ OBRAZOVANJE – MOGUĆNOSTI I IZAZOVI“

Konferencija „Integracija Roma i Egipćana kroz obrazovanje - Mogućnosti i izazovi,“ koju su organizovali Ministarstvo prosvjete Crne Gore, Koalicija Zajedno za uključivanje Roma i Egipćana u Crnoj Gori kroz transparentne i održive javne politike i Romski obrazovni fond, održana je 13.11.2017. godine u Podgorici.

više...
14.11.2017.

ODRŽANA FOKUS GRUPA U ORGANIZACIJI NVO “SIGURNA ŽENSKA KUĆA“ U PODGORICI

13. novembra (ponedjeljak) 2017. godine, u okviru projekta „Mapiranje opštih usluga podrške za žrtve sa iskustvom nasilja u porodici“, koji realizuje NVO „Sigurna ženska kuća“, organizovana je fokus grupa sa predstavnicima relevantnih institucija, sa ciljem dobijanja relevantnih podataka o dostupnosti i kvalitetu opštih usluga podrške za žene sa iskustvom nasilja.

više...