Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
08.09.2017

NOVI OBRASCI I UPUTSTVO ZA PLANIRANJE VASPITNO OBRAZOVNOG RADA ZA MODULARIZOVANE OBRAZOVNE PROGRAME

Centar za stručno obrazovanje je u periodu od 28. avgusta do 02. septembra održao šest radionica za nastavnike, po sektorima, u cilju podrške u planiranju vaspitno obrazovnog rada. Obuke su bile ciljano organizovane i odnosile su se na nastavnike koji realizuju stručne i izborne module u prvom razredu, u okviru 10 modularizovanih obrazovnih programa koji se implementiraju od školske 2017/2018. godine. Obuku je prošlo 123 nastavnika iz 21 škole u Crnoj Gori. U prethodnom periodu, tokom septembra i oktobra 2016, januara i februara 2017, kao i maja i juna 2017.godine, Centar za stručno obrazovanje je, uz podršku Ministarstva prosvjete i međunarodnih eksperata, u okviru IPA Projekta "Modernizacija obrazovnih programa i obuka nastavnika“, organizovao obuke nastavnika koje su se odnosile na koncept modularizovane nastave, kada je obuke prošlo oko 180 nastavnika.Aktuelnosti

20.07.2018.

Predstavnik Centra za stručno obrazovanje na drugom godišnjem sastanku ETF Foruma za osiguranje kvaliteta

Predstavnik Centra za stručno obrazovanje na drugom godišnjem sastanku ETF Foruma za osiguranje kvaliteta

U okviru ETF Foruma za osiguranje kvaliteta u stručnom obrazovanju koji je pokrenut u 2017. godini sa predstavnicima dvanaest zemalja sa Zapadnog Balkana i Sjeverne Afrike održan je drugi godišnji sastanak kojem su prisustvovali predstavnici zemalja članica ovog Foruma. Centar za stručno obrazovanje je nacionalna referentna tačka za Forum.

više...
11.07.2018.

Predstavnici Centra za stručno obrazovanje na petom sastanku Saveza Zapadnog Balkana za učenje kroz rad

Predstavnici Centra za stručno obrazovanje na petom sastanku Saveza Zapadnog Balkana za učenje kroz rad

KulturKontakt Austria i Inicijativa za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi (Education Reform Initiative of South Easter Europe - ERI SEE) organizovali su peti po redu sastanak Saveza Zapadnog Balkana za učenje kroz rad u Beču, 10. i 11. jula 2018. godine. Ovaj sastanak je organizovan u svjetlu Konferencije «Budućnost stručnog obrazovanja u Evropi» koja je održana u okviru austrijskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije.

više...
11.07.2018.

Direktor Centra za stručno obrazovanje na Konferenciji u Beču u okviru predsjedavanja Austrije Evropskom unijom

Direktor Centra za stručno obrazovanje na Konferenciji u Beču u okviru predsjedavanja Austrije Evropskom unijom

Federalno Ministarstvo obrazovanja, nauke i istraživanja Austrije, u saradnji sa Federalnim Ministarstvom za digitalne tehnologije i ekonomiju i Evropskom komisijom, u okviru austrijskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije, organizovali su konferenciju na temu «Budućnost stručnog obrazovanja u Evropi» 9. i 10. jula 2018. u Beču.

više...
10.07.2018.

IZVJEŠTAJ SA PETOG SASTANKA RADNE GRUPE ZA IZRADU ANDRAGOŠKIH PRIRUČNIKA U OKVIRU „EPALE“ PROJEKTA

IZVJEŠTAJ SA PETOG SASTANKA RADNE GRUPE ZA IZRADU ANDRAGOŠKIH PRIRUČNIKA U OKVIRU „EPALE“ PROJEKTA

Centar za stručno obrazovanje (EPALE Nacionalni servis podrške za Crnu Goru) je 05. i 06. jula 2017. godine, u hotelu „Best Western Premier“, u Podgorici, organizovao dvodnevni sastanak za članove radne grupe za izradu andragoških priručnika. Sastanak je planiran sa ciljem izrade andragoških priručnika za nastavnike koji realizuju Program osnovne škole za odrasle. Pored članova radne grupe i ekspertkinje, sastanku su prisustvovali i članovi EPALE projektnog tima.

više...
06.07.2018.

ODRŽANA OBUKA NASTAVNIKA KOJI ĆE REALIZOVATI MODULARIZOVANE OBRAZOVNE PROGRAME BRODOMAŠINSKI TEHNIČAR I NAUTIČKI TEHNIČAR ZA PLANIRANJE VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA

U okviru reforme srednjeg stručnog obrazovanja, Centar za stručno obrazovanje je 27.06.2018. godine, u prostorijama JU Srednja Pomorska škola u Kotoru, organizovao obuku nastavnika koji će od školske 2018/2019. godine, realizovati moodularizovane obrazovne programe Brodomašinski tehničar i Nautički tehničar. Obuci je prisustvovalo 24 nastavnika iz JU Srednja Pomorska škola iz Kotora i JU Srednja stručna škola iz Bara, koji će od naredne školske godine realizovati stručne i izborne module.

više...