Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
10.02.2017

KONKURS ZA IZBOR PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA U ŠKOLSKOJ 2017/2018. I 2018/2019. GODINI

Na osnovu člana 112 Opšteg zaklona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG“ br. 64/02, 31/05, 49/07, „Sl. List Crne Gore“, br. 04/08, 21/09, 45/10, 40/11, 45/11, 36/13 i 39/13), i člana 5 i člana 8 Pravilnika o organizaciji stručnog usavršavanja nastavnika i načinu izbora autora programa stručnog usavršavanja („Službeni list Crne Gore“ br. 063/16), Centar za stručno obrazovanje objavljuje KONKURS za izbor programa stručnog usavršavanja nastavnika u školskoj 2017/2018. i 2018/2019. godini.28.02.2017.

TERMINI ODRŽAVANJA ISPITA ZA ORGANIZATORE PREVOZA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

TERMINI ODRŽAVANJA ISPITA ZA ORGANIZATORE PREVOZA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Termin u kom će se održati ispit za organizatore prevoza u drumskom saobraćaju je 13.03.2017. godine (ponedjeljak), sa početkom u 11:00h u prostorijama Centra za stručno obrazovanje (Rimski trg bb, Podgorica).Aktuelnosti

14.03.2017.

IZVJEŠTAJ SA PREZENTACIJE PROJEKTA „EPALE NACIONALNI SERVIS PODRŠKE ZA CRNU GORU“ ZA PREDSTAVNIKE STEJKHOLDERA

IZVJEŠTAJ SA PREZENTACIJE PROJEKTA „EPALE NACIONALNI SERVIS PODRŠKE ZA CRNU GORU“ ZA PREDSTAVNIKE STEJKHOLDERA

Centar za stručno obrazovanje (EPALE Nacionalni servis podrške za Crnu Goru) realizovao je prezentaciju za predstavnike stejkholdera, tj. licenciranih organizatora obrazovanja odraslih za rad na računaru i ICT sektora, u čijem je fokusu elektronsko i digitalno učenje, u cilju predstavljanja “EPALE” projekta u Crnoj Gori. Sastanak je održan 13. marta 2017. godine, u sali za sastanke Centra za stručno obrazovanje. Sastanku su prisustvovali predstavnici stejkholdera i članovi EPALE projektnog tima.

više...
28.02.2017.

TERMINI ODRŽAVANJA ISPITA ZA ORGANIZATORE PREVOZA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Termin u kom će se održati ispit za organizatore prevoza u drumskom saobraćaju je 13.03.2017. godine (ponedjeljak), sa početkom u 11:00h u prostorijama Centra za stručno obrazovanje (Rimski trg bb, Podgorica).

više...
16.02.2017.

IZVJEŠTAJ SA PRVOG SASTANKA SA AMBASADORIMA U OKVIRU „EPALE“ PROJEKTA

IZVJEŠTAJ SA PRVOG SASTANKA SA AMBASADORIMA U OKVIRU „EPALE“ PROJEKTA

Centar za stručno obrazovanje (EPALE Nacionalni servis podrške za Crnu Goru) je 16. februara 2017. godine, organizovao sastanak za 12 ambasadora, predstavnika organa državne uprave, javnih ustanova i nevladinog sektora. Sastanak je realizovan sa ciljem upoznavanja ambasadora sa “EPALE” projektom za 2017. i 2018. godinu, projektnim aktivnostima i vremenskim okvirom za njihovu realizaciju. Pored ambasadora, sastanku su prisustvovali i članovi EPALE projektnog tima.

više...
16.02.2017.

IZVJEŠTAJ SA PREZENTACIJE PROJEKTA „EPALE NACIONALNI SERVIS PODRŠKE ZA CRNU GORU“ ZA PREDSTAVNIKE ZAPOSLENIH U CENTRU ZA STRUČNO OBRAZOVANJE

IZVJEŠTAJ SA PREZENTACIJE PROJEKTA „EPALE NACIONALNI SERVIS PODRŠKE ZA CRNU GORU“ ZA PREDSTAVNIKE ZAPOSLENIH U CENTRU ZA STRUČNO OBRAZOVANJE

Centar za stručno obrazovanje (EPALE Nacionalni servis podrške za Crnu Goru) realizovao je prezentaciju za zaposlene u Centru za stručno obrazovanje, u cilju predstavljanja “EPALE” projekta u Crnoj Gori. Sastanak je održan 14. februara 2017. godine, u sali za sastanke Centra za stručno obrazovanje. Sastanku su prisustvovali zaposleni u Centru za stručno obrazovanje i članovi EPALE projektnog tima.

više...
14.02.2017.

VANREDAN TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA ZA ORGANIZATORE PREVOZA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Vanredan termin u kom će se održati ispit za organizatore prevoza u drumskom saobraćaju je 17.02.2017. godine (petak), sa početkom u 11:00h u prostorijama Centra za stručno obrazovanje (Rimski trg bb, Podgorica).

više...