Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
08.09.2017

NOVI OBRASCI I UPUTSTVO ZA PLANIRANJE VASPITNO OBRAZOVNOG RADA ZA MODULARIZOVANE OBRAZOVNE PROGRAME

Centar za stručno obrazovanje je u periodu od 28. avgusta do 02. septembra održao šest radionica za nastavnike, po sektorima, u cilju podrške u planiranju vaspitno obrazovnog rada. Obuke su bile ciljano organizovane i odnosile su se na nastavnike koji realizuju stručne i izborne module u prvom razredu, u okviru 10 modularizovanih obrazovnih programa koji se implementiraju od školske 2017/2018. godine. Obuku je prošlo 123 nastavnika iz 21 škole u Crnoj Gori. U prethodnom periodu, tokom septembra i oktobra 2016, januara i februara 2017, kao i maja i juna 2017.godine, Centar za stručno obrazovanje je, uz podršku Ministarstva prosvjete i međunarodnih eksperata, u okviru IPA Projekta "Modernizacija obrazovnih programa i obuka nastavnika“, organizovao obuke nastavnika koje su se odnosile na koncept modularizovane nastave, kada je obuke prošlo oko 180 nastavnika.05.04.2018.

ODRŽANE OBUKE NASTAVNIKA ZA IZRADU NOVIH OBRAZOVNIH PROGRAMA

ODRŽANE OBUKE NASTAVNIKA ZA IZRADU NOVIH OBRAZOVNIH PROGRAMA

Centar za stručno obrazovanje je u skladu sa Planom rada i Strateškim dokumentima započeo izradu 15 novih obrazovnih modularizovanih program, u skladu sa Metodologijom za izradu modularizovanih obrazovnih programa u stručnom obrazovanju. U tom cilju organizovane su obuke za izradu obrazovnih programa za nastavnike, predstavnike privrede i profesore sa fakulteta u periodu od 28. februara do 20. marta 2018. godine.


Aktuelnosti

17.04.2018.

IZVJEŠTAJ SA PRVOG SASTANKA RADNE GRUPE ZA IZRADU PUBLIKACIJE O NVO INSTITUCIJAMA KOJE SE BAVE OBRAZOVANJEM ODRASLIH I PROGRAMIMA KOJE NUDE U OKVIRU „EPALE“ PROJEKTA

IZVJEŠTAJ SA PRVOG SASTANKA RADNE GRUPE ZA IZRADU PUBLIKACIJE O NVO INSTITUCIJAMA KOJE SE BAVE OBRAZOVANJEM ODRASLIH I PROGRAMIMA KOJE NUDE U OKVIRU „EPALE“ PROJEKTA

Centar za stručno obrazovanje (EPALE Nacionalni servis podrške za Crnu Goru) je 16. aprila 2018. godine, organizovao sastanak za članove radne grupe za izradu Publikacije o NVO institucijama koje se bave obrazovanjem odraslih i programima koje nude. Pored članova radne grupe, sastanku su prisustvovali i članovi EPALE projektnog tima.

više...
16.04.2018.

IZVJEŠTAJ SA TREĆEG SASTANKA RADNE GRUPE ZA IZRADU ANDRAGOŠKIH PRIRUČNIKA U OKVIRU „EPALE“ PROJEKTA

IZVJEŠTAJ SA TREĆEG SASTANKA RADNE GRUPE ZA IZRADU ANDRAGOŠKIH PRIRUČNIKA U OKVIRU „EPALE“ PROJEKTA

Centar za stručno obrazovanje (EPALE Nacionalni servis podrške za Crnu Goru) je 12. aprila 2018. godine, organizovao treći sastanak za članove radne grupe za izradu andragoških priručnika. Sastanak je planiran sa ciljem izrade andragoških priručnika za nastavnike koji realizuju Program osnovne škole za odrasle. Pored članova radne grupe, sastanku su prisustvovali i članovi EPALE projektnog tima.

više...
11.04.2018.

EPALE PROJEKAT PODRŽAO OSNIVANJE I RAD UDRUŽENJA NASTAVNIKA INFORMATIKE, MAŠINSTVA I SAOBARAĆAJA U CRNOJ GORI

EPALE PROJEKAT PODRŽAO OSNIVANJE I RAD UDRUŽENJA NASTAVNIKA INFORMATIKE, MAŠINSTVA I SAOBARAĆAJA U CRNOJ GORI

U hotelu „Podgorica“ u Podgorici, 4. i 5. aprila 2018. godine održani su susreti nastavnika informatike i nastavnika mašinstva i saobraćaja u cilju uspostavljanja strukovnih udruženja nastavnika i unapređenja sistema stručnog obrazovanja u Crnoj Gori. Ove aktivnosti realizovane su kao nastavak aktivnosti projekta EPALE koji Centar za stručno obrazovanje sprovodi od 2016. godine.

više...
05.04.2018.

ODRŽANE OBUKE NASTAVNIKA ZA IZRADU NOVIH OBRAZOVNIH PROGRAMA

ODRŽANE OBUKE NASTAVNIKA ZA IZRADU NOVIH OBRAZOVNIH PROGRAMA

Centar za stručno obrazovanje je u skladu sa Planom rada i Strateškim dokumentima započeo izradu 15 novih obrazovnih modularizovanih program, u skladu sa Metodologijom za izradu modularizovanih obrazovnih programa u stručnom obrazovanju. U tom cilju organizovane su obuke za izradu obrazovnih programa za nastavnike, predstavnike privrede i profesore sa fakulteta u periodu od 28. februara do 20. marta 2018. godine.

više...
16.03.2018.

DOBITNIKE GRAND PRIX PEHARA IZ KUVARSTVA PRIMIO DIREKTOR CENTRA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE

DOBITNIKE GRAND PRIX PEHARA IZ KUVARSTVA PRIMIO DIREKTOR CENTRA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE

Učenici JU Srednja mješovita škola „Danilo Kiš“ u Budvi, na Međunarodnom takmičenju učenika kuvarstva, koje je 10. i 11. marta održano u Tirani, osvojili su prvo mjesto i Grand Prix pehar.

više...