Мања слова Већа слова РСС
Топ вијести Најчитаније  
31.01.2019

Захтјев за обнављање лиценце ЦСО

У складу са Правилником о ближим условима, начину и поступку издавања и обнављања дозволе за рад наставнику, директору и помоћнику директора образовно-васпитне установе ("Службени лист Црне Горе", бр. 023/14), којим се регулише рок важења лиценце/дозволе за рад у образовно-васпитним установама, у 2019. години започиње се поступак обнављања лиценци, па сходно томе Центар за стручно образовање објављује форму Захтјева за обнављање лиценци (чл. 14 истог Правилника).31.01.2019.

Захтјев за обнављање лиценце ЦСО

Захтјев за обнављање лиценце ЦСО

У складу са Правилником о ближим условима, начину и поступку издавања и обнављања дозволе за рад наставнику, директору и помоћнику директора образовно-васпитне установе ("Службени лист Црне Горе", бр. 023/14), којим се регулише рок важења лиценце/дозволе за рад у образовно-васпитним установама, у 2019. години започиње се поступак обнављања лиценци, па сходно томе Центар за стручно образовање објављује форму Захтјева за обнављање лиценци (чл. 14 истог Правилника).


Актуелности

07.02.2019.

Одржана обука за чланове Радне групе који ће учествовати у изради стандарда стручних квалификација из сектора Хуманистика и умјетност, подсектора Умјетност

У оквиру реформе средњег стручног образовања и израде модуларизованих и кредитно вреднованих образовних програма, Центар за стручно образовање је 18.01.2019. године, у просторијама Центра за стручно образовање, организовао обуку чланова Радне групе за писање стандарда стручних квалификација који представљају основу за израду образовног програма Музички сарадник. Радна групе ће радити на изради три стручне квалификације: Архивар музичке грађе, Сарадник у музичком програму и Нотограф.

више...
07.02.2019.

Одржана обука за чланове Радне групе који ће учествовати у изради стандарда стручних квалификација из сектора Хуманистика и умјетност, подсектора Умјетност

У оквиру реформе средњег стручног образовања и израде модуларизованих и кредитно вреднованих образовних програма, Центар за стручно образовање је 16.01.2019. године, у просторијама Центра за стручно образовање, организовао обуку чланова Радне групе за писање стандарда стручних квалификација који представљају основу за израду образовног програма Музички извођач. Радна групе ће радити на изради осамнаест стручних квалификација: Фаготиста, Флаутиста, Гитариста, Харфиста, Хармоникаш, Хорниста, Кларинетиста, Клавириста, Контрабасиста, Обоиста, Перкусиониста, Саксофониста, Соло пјевач, Тромбониста, Трубач, Виолиниста, Виолиста, Виолончелиста.

више...
07.02.2019.

Одржана обука за чланове Радне групе који ће учествовати у изради стандарда стручних квалификација из сектора Интердисциплинарна подручја, подсектора Саобраћај и комуникације/Економија и право

У оквиру реформе средњег стручног образовања и израде модуларизованих и кредитно вреднованих образовних програма, Центар за стручно образовање је 26.12.2018. године, у просторијама Центра организовао обуку чланова Радне групе за писање стандарда стручних квалификација који представљају основу за израду образовног програма Техничар за логистику. Радна група ће радити на изради три стандарда стручних квалификација: Шпедитерски техничар, Царински техничар и Техничар за организацију транспорта.

више...
07.02.2019.

Одржана обука за чланове Радне групе који ће учествовати у изради стандарда стручних квалификација из сектора Туризам, трговина и угоститељство, подсектора Угоститељство, област Посластичарство

У оквиру реформе средњег стручног образовања и израде модуларизованих и кредитно вреднованих образовних програма, Центар за стручно образовање је 26. 12. 2018. године, у просторијама Центра за стручно образовање, организовао обуку чланова Радне групе за писање стандарда стручних квалификација који представљају основу за израду образовног програма Посластичар. Радна групе ће радити на изради четири стандарда стручних квалификација: Посластичар сложених посластичарских производа, Посластичар једноставнихи посластичарских проитзвода, Помоћник посластичара сложених посластичарских производа и Помоћник посластичара једноставних посластичарских производа.

више...
07.02.2019.

Одржана обука за чланове Радне групе који ће учествовати у изради стандарда стручних квалификација из сектора Грађевинарство и уређење простора, подсектора Грађевинарство

У оквиру реформе средњег стручног образовања и израде модуларизованих и кредитно вреднованих образовних програма, Центар за стручно образовање је 24.12.2018. године, у просторијама Центра за стручно образовање, организовао обуку чланова Радне групе за писање стандарда стручних квалификација који представљају основу за израду образовних програма Грађевински техничар за високоградњу, Грађевински техничар за нискоградњу и хидроградњу и Извођач грађевинских радова. Радна групе ће радити на изради десет стандарда стручних квалификација: Грађевински техничар за пројектовање објеката високоградње, Грађевинско-архитектонски техничар за извођење објеката високоградње, Грађевински техничар за контролу квалитета, Грађевински техничар за нискоградњу, Грађевински техничар за хидроградњу, Армирач, Зидар, Тесар, Изолатер и Помоћник извођача грађевинских радова.

више...