Manja slova Veća slova RSS
>

IZVJEŠTAJ SA PRVOG SASTANKA RADNE GRUPE ZA IZRADU ANDRAGOŠKIH PRIRUČNIKA U OKVIRU „EPALE“ PROJEKTA

IZVJEŠTAJ SA PRVOG SASTANKA RADNE GRUPE ZA IZRADU ANDRAGOŠKIH PRIRUČNIKA U OKVIRU „EPALE“ PROJEKTA
Datum objave: 18.12.2017 14:18 | Autor: Magdalena Jovanović

Ispis Štampaj stranicu


Magdalena Jovanović


Magdalena Jovanović

Centar za stručno obrazovanje (EPALE Nacionalni servis podrške za Crnu Goruje 11. i 12. decembra 2017. godine, u hotelu Best Western Premier, u Podgorici, organizovao dvodnevni sastanak za članove radne grupe za izradu andragoških priručnika. Sastanak je planiran sa  ciljem izrade andragoških priručnika za nastavnike koji realizuju Program osnovne škole za odrasle. Pored članova radne grupe i ekspertkinje, sastanku su prisustvovali i članovi EPALE projektnog tima.

U uvodnom obraćanju, prisutnima su se obratili Duško Rajković, direktor Centra za stručno obrazovanje i koordinator Projekta, koji je pozdravio sve prisutne i poželio srećan rad, dok je Gordana Bošković, savjetnica za obrazovanje odraslih i nastavnik/trener u Projektu, a ujedno i osoba koja će upravljati ovom aktivnošću, organizovati i pratiti rad članova grupa, po potrebi, davati smjernice, uputstva i stručnu pomoć, dala kratak opis projektne aktivnosti Izrada andragoških priručnika za nastavnike osnovne škole za odrasle i predstavila ekspertkinju prof. dr Šefiku Alibabić, redovnu profesoricu na Filozofskom fakultetu u Beogradu (katedra za Andragogiju), dugogodišnju saradnicu Centra za stručno obrazovanje i ekspertkinju sa višegodišnjim iskustvom u oblasti obrazovanja odraslih, koja će pružati ekspertsku podršku radnim grupama na izradi priručnika.

U daljem toku sastanka, ekspertkinja prof. dr Šefika Alibabić, je članove radne grupe kroz prezentaciju upoznala sa strukturom programa, obaveznim predmetima, temama, zakonskom regulativom (Zakon o obrazovanju odraslih), ciljevima i svrhom obrazovanja odraslih i dr.

Nakon prezentacije, ekspertkinja je članovima radne grupe zadala prvi zadatak i podijelila ih u tri grupe. Prvi zadatak se odnosio na određivanje Ciljeva i Svrhe osnovnog obrazovanja odraslih u Crnoj Gori, na koji su članovi tri radne grupe odgovorili sljedeće:

I radna grupa:

SVRHA:

-         Funkcionalni pojedinac (poboljšanje obrazovne strukture stanovnišva),

-         Povećanje procenta aktivnih-radnosposobnih ljudi,

-         Povećanje produktivnosti,

-         Smanjivanje socijalnih davanja i smanjivanje siromaštva,

CILJEVI:

-         Unapređenje ličnih kompetencija i nastavak školovanja,

-         Socijalni aspekt,

-         ZapošljavanjeII radna grupa:

SVRHA:

-         Uključivanje marginalizovanih grupa u društvene tokove,

-         Podizanje obrazovnog nivoa nacije,

-         Podizanje svijesti o očuvanju životne sredine i kulturnog nasljeđa,

-         Poboljšanje kvaliteta život (smanjenje kriminala, podizanje BDP-a, zdravlje itd.),

CILJEVI:

-         Osposobljavanje za dalje školovanje (profesionalna orijentacija),

-         Sticanje prava,

-         Podizanje samopouzdanja,

-         Socijalizacija;

 III radna grupa:

SVRHA:

-         Integracija (sociokulturna) pojedinca u društvu i lični razvoj,

CILJEVI:

-         Poštovanje zakonskih propisa,

-         Razvijanje individualnih sposobnosti,

-         Smanjenje negativnih pojava u društvu,

-         Osnaživanje za cjeloživotno učenje,

-         Unapređenje demokratskih principa,

-         Razvijanje multikulturalnosti,

-         Smanjenje siromaštva,

-         Omogućavanje zapošljavanja,

-         Doprinos evropskim integracijama.

 

Sljedeći zadatak za članove radne grupe je bio u vidu testa, u okviru kojeg se od njih zahtjevalo da navedu razlike između mladih, odraslih i djece, a usljed čega je na osnovu dobijenih odgovora trebalo napisati šta će nastavniku trebati da zna u radu sa odraslima; kako da planira čas sa odraslima; koliko dobro nastavnik treba da poznaje ciljnu grupu kojoj predaje; određivanje profila polaznika; određivanje profila nastavnika; karakteristike odraslih itd.

 Drugog dana sastanka, članovi radne grupe za izradu priručnika su dobili zadatak da svako za sebe napiše šta bi to bila Funkcija izrade andragoških priručnika, da li je to riječ, sintagma ili šta već ?!. Odgovori su bili sljedeći: pomoć nastavniku, “prevođenje” programa, uputstvo, metodska podrška, podsjetnik, konkretne informacije, putokaz, sigurnost, implementacija programa, ideje, vodič za rad, olakšavanje i dr.

Nakon ovog zadatka, ekspertkinja je članovima radne grupe podijelila priručnike za određene predmete koje su radili kolege iz Republike Srbije, kako bi im pomoglo u njihovom daljem radu i kako bi na osnovu njih mogli da osmisle andragoške priručnike za nastavnike u Crnoj Gori, i iz čega će u toku sastanka kasnije proisteći i Struktura andragoškog priručnika.

Prije određivanja Strukture andragoškog priručnika, Gordana Bošković je upoznala članove radne grupe sa prošlogodišnjim priručnikom “Elementarno funkcionalno opismenjavanje odraslih - Andragoški priručnik za nastavnike” koji je takođe urađen u okviru Projekta.

Kroz diskusiju i razne predloge članova radne grupe došlo se do sljedećeg izgleda Strukture Andragoškog priručnika za nastavnike od IV do IX razreda:

 1. Predgovor (1 stranica)
 2. O projektu
 3. Sadržaj
 4. Uvod (struktura priručnika, direktno se odnosi na predmet, piktogrami)
 5. Predmet : ...

5.1.           O predmetu

5.2.           Ključne kompetencije ?????

5.3.           Raspored tema, ciljeva i ishoda predmetne oblasti (razred)

Opšti cilj:

Teme

Ciljevi

Ishodi

Životne vještine

Ključni pojmovi

 

 

 

 

 

-         Ključni pojmovi / objašnjenje ključnih pojmova (po potrebi)


 1. Didaktičko-metodička uputstva

6.1.           Predlozi praćenja, procjenjvanja...

6.2.          Dodatna uputstva – materijali za učenje...

 

Kako je postavljen izgled buduće Strukture andragoškog priručnika, tako se pristupilo izradi Koncepta priručnika:

 1. Crnogorski-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost,
 2. Matematika (Informatika),
 3. Strani jezici (Engleski i Ruski jezik),
 4. Umjetnost (Muzička i Likovna umjetnost),
 5. Prirodne nauke (Poznavanje prirode, Geografija, Fizika, Hemija, Biologija),
 6. Društvene nauke (Istorija i Poznavanje društva),
 7. Izborni predmeti (Preduzetništvo, Istorija religije, Jezička radionica, Građansko vaspitanje, Zanimljiva geografija, Zdravi stilovi života).

 

Nakon postavljanja Strukture i Koncepta priručnika, pristupilo se Podjeli zadataka i definisanju Plana daljih aktivnosti, jer je konačni rok za izradu andragoških priručnika 1. oktobar 2018. godine.

Dogovoreno je da članovi radnih grupa do 15. februara 2018. godine pripreme strukturu andragoških priručnika do tačke 5.3, tj. do tabele, a da se sljedeći sastanak održi u vremenu od 20. do 28. februara 2018. godine. Do kraja marta slijedi razrađivanje tabele, a do 20. aprila se treba baviti didaktičkim preporukama. Sljedeći sastanak članova radne grupe sa ekspertkinjom planiran je za mjesec maj, tačnije do 10. maja. U maju i junu treba priručnike kompletno srediti i finalne verzije istih dostaviti Gordani Bošković do 30. juna. Za jul i avgust da se odrade lektura i korektura, u septembru tehnički dizajn, i u oktobru da se priručnici odštampaju. Kako je za oktobar planirana Regionalna konferencija projekta EPALE, tako bi andragoški priručnici bili predstavljeni na istoj.

Komunikacija među članovima će se odvijati u sljedećem smjeru: članovi radnih grupa će svoje radove dostavljati člnovima uže radne grupe određenim za odgovarajuće predmete, tj. supervizorima:

-         Prof. dr Dušanka Popović, stručna podrška za predmete: Crnogorski-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost, Crnogorski kao nematernji, Engleski jezik i Jezička radionica,

-         Mr Nataša Gazivoda, stručna podrška za predmete: Istorija, Priroda i Biologija, Geografija, Poznavanje društva, Istorija religije, Zanimljiva geografija,

-         Zorica Minić, stručna podrška za predmete: Matematika, Fizika, Informatika sa tehnikom, Hemija, Preduzetništvo,

-         Nela Pejović, stručna podrška za predmete: Ruski jezik, Muzička i Likovna umjetnost, Građansko vaspitanje, Zdravi stilovi života,

a supervizori će iste dostavljati koordinatorima za izradu andragoških priručnika:

-         Gordana Bošković za prirodnu grupu predmeta,

-         Ljiljana Garić  za prirodnu grupu predmeta,

-         Nerisa Redžematović za izbornu grupu predmeta.