Manja slova Veća slova RSS
>

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O PREDNACRTU ZAKONA O OBAVLJANJU RADNE PRAKSE

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O PREDNACRTU ZAKONA O OBAVLJANJU RADNE PRAKSE
Datum objave: 19.12.2017 08:09 | Autor: Nerisa Redžematović

Ispis Štampaj stranicu


ADP „ZID“ je u okviru regionalne patforme „Yousee! društvene inova-cije za zapošljavanje mladih”, koja je podržana od Evropske komisije, 15.12.2017. godine, organizovao raspravu o prednacrtu Zakona o obavlja¬nju radne prakse. Rasprava je imala za cilj da predstavi predlog polaznog zakonskog rješenja o obavljanju radne prakse lica sa stečenom kvalifikaci¬jom nivoa obrazovanja u oblastima srednjeg i visokog obrazovanja kojim je ADP „ZID“ inicirao raspravu o sveobuhvatnom rješenju u oblasti aktivnih politika zapošljavanja mladih, uključujući i aktivne mjere zapošljavanja.

Raspravu je otvorio Romain Boitard, predstavnik Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Igor Milošević, iz ADP „ZID“ i Dragica Anđelić, pravna ekspertkinja za izradu zakonskog rješenja, pojasnili su principe kojima su se vodili prili-kom izrade prednacrta Zakona o obavljanju radne prakse, sveobuhvatnog regulisanja različitih oblika radnog angažmana bez zasnivanja radnog od¬nosa i razrade procedura kroz podzakonske akte zbog testiranja, ali uz ja¬sne smjernice. Oni su istakli da je cilj ovog zakonskog predloga da reguliše jednu oblast na sveobuhvatan način, a u njegovoj izradi bazirali su se na nalazima istraživanja i potrebama u regionu. Predlog ovog zakona podra¬zumijeva racionalnije korišćenje sredstava za postizanje planiranih efekata, bolju integraciju sistema formalnog obrazovanja i tržišta rada kroz sistem organizovanih praksi.

Učešće na događaju su uzeli svi relevantni akteri koji se bave procesom zapošljavanja i obrazovanja u Crnoj Gori koji su pozdravili inicijativu ADP „ZID“ za izradu prednacrta zakona i uputili komentare i sugestije na postojeći tekst.

Učešće ispred Centra za stručno obrazovanje na javnoj raspravi uzele su Ljiljana Garić i Nerisa Redžematović, Odjeljenje za obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje.