Manja slova Veća slova RSS
>

IZVJEŠTAJ SA TREĆEG SASTANKA RADNE GRUPE ZA IZRADU ANDRAGOŠKIH PRIRUČNIKA U OKVIRU „EPALE“ PROJEKTA

IZVJEŠTAJ SA TREĆEG SASTANKA RADNE GRUPE ZA IZRADU ANDRAGOŠKIH PRIRUČNIKA U OKVIRU „EPALE“ PROJEKTA
Datum objave: 16.04.2018 09:46 | Autor: Magdalena Jovanovic

Ispis Štampaj stranicu


Magdalena Jovanović


Centar za stručno obrazovanje (EPALE Nacionalni servis podrške za Crnu Goru) je 12. aprila 2018. godine, organizovao treći sastanak za članove radne grupe za izradu andragoških priručnika. Sastanak je planiran sa ciljem izrade andragoških priručnika za nastavnike koji realizuju Program osnovne škole za odrasle. Pored članova radne grupe, sastanku su prisustvovali i članovi EPALE projektnog tima.

Duško Rajković, direktor Centra za stručno obrazovanje i menadžer projekta EPALE se na zahtjev članova radne grupe za izradu andragoških priručnika, predstavnika obrazovnih institucija obavezao da će obaviti razgovore sa direktorima obrazovnih ustanova kako bi isti imali razumijevanja za svoje zaposlene usljed njihovog posvećenog rada na izradi andragoških priručnika.

Gordana Bošković, savjetnica za obrazovanje odraslih i nastavnik/trener u Projektu, a ujedno i osoba koja upravlja ovom aktivnošću, je podsjetila članove radne grupe na dogovoreni plan aktivnosti izrade andragoških priručnika, po kojem su članovi radnih grupa trebali da pripreme didaktičke preporuke do 20. aprila, i da sastanak sa ekspertkinjom Šefikom Alibabić bude organizovan do 10. maja.2018. godine.

Na zahtjev članova radne grupe za izradu andragoških priručnika, usljed njihovih mnogobrojnih obaveza u narednom periodu, održavanje sastanka sa ekspertkinjom Šefikom Alibabić se pomjera za period od 20. juna do 01. jula.

Takođe, Gordana Bošković je odgovarajući na neka od postavljenih pitanja članova radne grupe definisala sljedeće stavke, o kojima treba voditi računa, prilikom pisanja andragoških priručnika:
- Didaktičke preporuke je potrebno uraditi na nivou razreda;
- Scenario časa da bude u okviru oblasti, i navesti jedan do najviše dva primjera;
- Ključne riječe su ključni pojmovi iz programa.