Manja slova Veća slova RSS
>

IZVJEŠTAJ SA PRVOG SASTANKA RADNE GRUPE ZA IZRADU PUBLIKACIJE O NVO INSTITUCIJAMA KOJE SE BAVE OBRAZOVANJEM ODRASLIH I PROGRAMIMA KOJE NUDE U OKVIRU „EPALE“ PROJEKTA

IZVJEŠTAJ SA PRVOG SASTANKA RADNE GRUPE ZA IZRADU PUBLIKACIJE O NVO INSTITUCIJAMA KOJE SE BAVE OBRAZOVANJEM ODRASLIH I PROGRAMIMA KOJE NUDE U OKVIRU „EPALE“ PROJEKTA
Datum objave: 17.04.2018 08:13 | Autor: Magdalena Jovanović

Ispis Štampaj stranicu


Magdalena Jovanović


Centar za stručno obrazovanje (EPALE Nacionalni servis podrške za Crnu Goru) je 16. aprila 2018. godine, organizovao sastanak za članove radne grupe za izradu Publikacije o NVO institucijama koje se bave obrazovanjem odraslih i programima koje nude. Pored članova radne grupe, sastanku su prisustvovali i članovi EPALE projektnog tima.

U uvodnom obraćanju, prisutnima su se obratili Duško Rajković, direktor Centra za stručno obrazovanje i koordinator Projekta, koji je pozdravio sve prisutne i poželio srećan rad, Magdalena Jovanović, savjetnica za odnose sa javnošću, organizaciju događaja i lektorisanje i osoba koja će upravljati ovom aktivnošću, organizovati i pratiti rad članova radne grupe, koja je kratkom prezentacijom upoznala članove radne grupe sa projektom EPALE dok je Gordana Bošković, savjetnica za obrazovanje odraslih i nastavnik/trener u Projektu dala kratak opis projektne aktinvosti i Ljiljana Garić, rukovoditeljka Odjeljenja za obrazovanje odraslih i nastavnik/trener u Projektu, a ujedno i osoba koja će davati smjernice, uputstva i stručnu pomoć članovima radne grupe, predstavila Strukturu Publikacije i najavila Upitnik koji se priprema za svrhu iste.
Nakon predstavljanja Strukture Publikacije, članovi radne grupe su davali svoje predloge za unapređenje iste, tako da Struktura Publikacije izgleda ovako:

Uvod (o neformalnom obrazovanju)
O projektu EPALE
I poglavlje
PRIKAZ NVO SEKTORA U CRNOJ GORI
Određenje NVO u Crnoj Gori i zakoni koji uređuju NVO
Kratak istorijat NVO u Crnoj Gori (sa posebnim osvrtom na edukativnu funkciju)
Karakteristike NVO u Crnoj Gori i teritorijalna raspoređenost (mreža NVO)
II poglavlje
POSTUPAK OSNIVANJA I REGISTRACIJE NVO U CRNOJ GORI
Zakonska utemeljenost
Nadležnosti institucija
Procedure za osnivanje NVO
Registracija NVO
Vrste programa neformalnog obrazovanja
Metodologija programa obrazovanja
Postupak licenciranja organizatora obrazovanja odraslih
III poglavlje
NVO KOJE REALIZUJU PROGRAME NEFORMALNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH
Kratak prikaz – uloga NVO u društvenoj zajednici i ukupan broj i raspoređenost u CG (mreža)
Oblasti /sektori djelovanja (polja edukacije –građansko, zaštita životne sredine i sl.)

ADRESAR NVO
Podaci za adresar za NVO
Naziv NVO:
Adresa:
Kontakt:
Datum i broj registracije:
Sektor /oblast:

Programi neformalnog obrazovanja koje nude:
Ukratko o programima (trajanje, cilj i način organizacije/realizacije programa):
Ciljna grupa kojoj je program namijenjen:
Načini/ Uslovi uključivanja u program:
Dokument koji se izdaje:
Izvođači/Treneri:

Nakon postavljanja Strukture Publikacije, pristupilo se Podjeli zadataka i definisanju Plana daljih aktivnosti, jer je konačni rok za izradu publikacije 1. novembar 2018. godine.

Dogovoreno je da članovi radnih grupa (predstavnici Ministarstva prosvjete, Ministarstva sporta i Zavoda za zapošljavanje) do 30. aprila 2018. godine pošalju Magdaleni i Liljani kontakt podatke o NVO org. sa kojima sarađuju (kontakt osobu, e-mail adresu, br. tel., programe koje nude, i trenere koji realizuju programe), a da predstavnica Ministarstva prosvjete najavi istim NVO org. da će dobiti upitnik sa adrese CRNVO koji će biti u obavezi da popune i da ga popunjenog vrate. Takođe, dogovoreno je da se sljedeći sastanak održi do kraja maja ili početkom juna 2018. godine. Do 15. juna je potrebno da radna grupa pripremi radnu verziju publikacije, a do 15. jula treba publikaciju kompletno srediti i finalnu verziju dostaviti Magdaleni Jovanović. Za jul i avgust da se odrade lektura i korektura, u septembru tehnički dizajn, i u oktobru da se publikacija odštampa.

Komunikacija među članovima, do održavanja sastanaka, će se odvijati mejlovima.

Članove radne grupe za izradu Publikacije o NVO institucijama koje se bave obrazovanjem odraslih i programima koje nude, čine predstavnici: Centra za stručno obrazovanje, Ministarstva prosvjete, Ministarstva sporta, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, NVO Juventas i CRNVO.