Manja slova Veća slova RSS
>

IZVJEŠTAJ SA SASTANKA SA LICENCIRANIM ORGANIZATORIMA OBRAZOVANJA ODRASLIH POVODOM USPOSTAVLJANJA BAZE PODATAKA

IZVJEŠTAJ SA SASTANKA SA LICENCIRANIM ORGANIZATORIMA OBRAZOVANJA ODRASLIH POVODOM USPOSTAVLJANJA BAZE PODATAKA
Datum objave: 22.06.2018 10:06 | Autor: Magdalena Jovanović

Ispis Štampaj stranicu


Centar za stručno obrazovanje (EPALE Nacionalni servis podrške za Crnu Goru) je 14. juna 2018. godine, organizovao sastanak za licencirane organizatore obrazovanje odraslih povodom uspostavljanja baze podataka. Sastanak je realizovan sa ciljem blagovremenog upoznavanja organizatora obrazovanja odraslih sa obavezama koje proističu iz izmjena zakona i aktivnostima koje će se realizovati na uspostavljanju baze podataka i obuka za predstavnike licenciranih organizatora obrazovanja odraslih za unos podataka. Sastanku su prisustvovali i članovi “EPALE” projektnog tima.

Novim izmjenama Ošteg zakona o obrazovanju i vaspitanju članom 117a predviđeno je da su organizatori obrazovanja odraslih dužni da dostavljaju podatke o broju polaznika i programima obrazovanja u pisanoj, odnosno elektronskoj formi Ministarstvu prosvjete u roku od 15 dana od dana realizacije svakog pojedinačnog programa obrazovanja.

Centar za stručno obrazovanje i Odjeljenje za informaciono-komunikacione tehnologije Ministarstva prosvjete, u okviru projekta EPALE, preduzimaju aktivnosti na stvaranju uslova za vođenje elektronske baze podataka organizatora obrazovanja odraslih u okviru Informacionog sistema obrazovanja Crne Gore (MEIS) kojim upravlja Ministarstvo.

Svi vidovi prikupljanja, držanja, obrade, objavljivanja i korišćenja podataka sprovode se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka i ličnosti.

U uvodnom obraćanju, prisutnima se obratio gospodin Duško Rajković, direktor Centra za stručno obrazovanje, a ujedno i koordinator Projekta, nakon koga je Gordana Bošković, samostalna savjetnica I u Odjeljenju za obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje i nastavnik/trener u Projektu, kroz prezentaciju prisutnima pojasnila ulogu Centra za stručno obrazovanje u realizaciji projektnih aktivnosti, dužinu trajanja projekta, i postupak registracije na EPALE platformi. U daljem toku, Ljiljana Garić, rukovoditeljka Odjeljenja za obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje i nastavnik/trener u Projektu, je kratkom prezentacijom upoznala prisutne sa izmjenama zakonske legislative u obrazovanju odraslih, dok je Marina Matijević, načelnica Odjeljenja za informaciono-komunikacione tehnologije Ministarstva prosvjete je svojom prezentacijom informisala prisutne o MEIS-u, tj. glavnom projektu informacionog sistema obrazovanja Crne Gore, projektovanog 2004. godine, pri čemu je ukazano na značaj vođenja jedinstvene baze podataka za razvoj sistema obrazovanja odraslih u Crnoj Gori (na jednom mjestu će se naći podaci o organizatorima obrazovanja, programima obrazovanja, nastavnom kadru, zakonska legislativa, obrasci i dr.) i benefitima koje će imati organizatori obrazovanja odraslih.

Nakon prezentacija, uslijedila su pitanja prisutnih predstavnika organizatora obrazovanje odraslih.

Najčešća pitanja prisutnih su se odnosila na: priznavanje inostarnih sertifikata, na licence za rad u obrazovnim ustanovama, o konkursu za nove ispitivače, kako se ostvaruje produžetak licence itd.