Manja slova Veća slova RSS
>

IZVJEŠTAJ SA PETOG SASTANKA RADNE GRUPE ZA IZRADU ANDRAGOŠKIH PRIRUČNIKA U OKVIRU „EPALE“ PROJEKTA

IZVJEŠTAJ SA PETOG SASTANKA RADNE GRUPE ZA IZRADU ANDRAGOŠKIH PRIRUČNIKA U OKVIRU „EPALE“ PROJEKTA
Datum objave: 10.07.2018 08:35 | Autor: Magdalena Jovanović

Ispis Štampaj stranicu


Magdalena Jovanović


Centar za stručno obrazovanje (EPALE Nacionalni servis podrške za Crnu Goru) je 05. i 06. jula 2017. godine, u hotelu „Best Western Premier“, u Podgorici, organizovao dvodnevni sastanak za članove radne grupe za izradu andragoških priručnika. Sastanak je planiran sa ciljem izrade andragoških priručnika za nastavnike koji realizuju Program osnovne škole za odrasle. Pored članova radne grupe i ekspertkinje, sastanku su prisustvovali i članovi EPALE projektnog tima.

U uvodnom obraćanju, prisutnima su se obratili Duško Rajković, direktor Centra za stručno obrazovanje i koordinator Projekta, koji je pozdravio sve prisutne i poželio srećan rad, dok je Gordana Bošković, savjetnica za obrazovanje odraslih i nastavnik/trener u Projektu, a ujedno i osoba koja upravlja ovom aktivnošću, govorila o dinamici i planu izrade andragoških priručnika, a zatim dala riječ ekspertkinji prof. dr Šefiki Alibabić, redovnoj profesorici na Filozofskom fakultetu u Beogradu (katedra za Andragogiju), dugogodišnjoj saradnici Centra za stručno obrazovanje i ekspertkinji sa višegodišnjim iskustvom u oblasti obrazovanja odraslih, koja je pružala ekspertsku podršku radnim grupama na izradi priručnika.

U daljem toku sastanka, ekspertkinja prof. dr Šefika Alibabić, je pristupila analizi strukturalnih elemenata priručnika, s posebnim osvrtom na odnos programa i priručnika, a kasnije i navodila zajedničke strukturalne elemente u priručnicima i davala preporuke za ujednačavanje nekih strukturalnih elemenata.

Nakon analize i diskusije dogovorena je konačna struktura anadragoških priručnika:

Priručnik po svojoj formi mora biti inspirativan nastavnicima, te kao takav treba da sadrži fotografije, crteže, šeme i sl. Njegova forma ne smije biti kao forma udžbenika ili monografije. Osnovna namjena priručnika je da služi kao vodič nastavniku i podsticaj za kreativnost u nastavi sa odraslim polaznicima.
Struktura priručnika:
• Naslovnica
• Impresum
• Predgovor: predgovor ne treba obrojčavati kao ni Uvod. Sva ostala ključna pogavlja treba obrojčiti i što je moguće više unificirati. Iz predgovora svakog priručnika, ukoliko postoji tekst o projektu, isti treba brisati. Dovoljno je samo se pozvati na Projekat koji je podrška u izradi priručnika. Svaka zbirka priručnika treba da sadrži jedinstveni predgovor, koji će biti naslovljen kao „Uvodne napomene“. U okviru ovog teksta trebaju se naći podaci o radnoj grupi, načinu njenog formiranja, podjeli uloga i zaduženja počev od člana radne grupe, preko koordinatora do supervizora i eksperta. U ovom tekstu takođe je potrebno navesti i opšti tekst o obrazovanju odraslih, njegovom specifikumu, ali i značaju i potrebi za andragoškim priručnicima ove vrste. Svaki predmet u okviru zbirke treba da sadrži jedinstveni predgovor koji u svom jednom dijelu može sadržati pasus koji odslikava specifičnost konkretnog predmeta. U uvodnim napomenama treba naglasiti koja boja dominantno prikazuje određeni priručnik, što će biti predloženo kao dizajnersko rješenje u cilju lakšeg pronalaženja određenog priručnika u zbirci.
• Uvod: Svaki priručnik sadrži uvod koji, pored ostalog, treba da sadrži i prikaz strukture priručnika, obim i sl. U uvodu posebno naglasiti da su prikazani primjeri scenarija časa samo primjeri koji služe kao ideja nastavniku, te nikako se ne trebaju smatrati obaveznim.
• O projektu: Svaki priručnik treba da sadrži poglavlje „o projektu“. Pisanje ovog dijela teksta je obaveza predstavnika EPALE tima.
• Sadržaj
• Predgovor
• O projektu
• Uvod
• Kako uče odrasli?
• Predmetni program (numeracija)
1. Značaj i karakteristike predmetnog programa
2. Raspored tema/oblasti, ciljeva i ishoda + ključne kompetencije za izvođenje nastave
2.1. IV razred
2.2. V razred
2.3. VI razred
• Didaktičko-metodička uputstva
- Predlozi za praćenje i vrednovanje
• Korišćena i preporučena literatura.

Usklađivanje termina i načina pisanja određenih sadržaja:

• U svim priručnicima zadržati termin „polaznik“;
• U literaturi posle imena autora navoditi godinu;
• Literatura se ne navodi za svaki razred pojedinačno već na kraju za sve razrede;
• U svaki priručnik prekopirati tabelu iz priručnika za Crnogorski jezik koja se odnosi na principe učenja i tabelu sa 10 faktora učenja „Kako uče odrasli“;
• Ključne pojmove navoditi samo u priručnicima u kojima je to relevantno i funkcionalno;
• Riječ „vršnjak“ brisati iz sadržaja priručnika;
• Sintagmu „pedagoški pristup“ ili „pedagoško-andragoški pristup“ u svim priručnicima treba zamijeniti sintagmom „andragoški pristup“;
• Sintagmu „obrazovni ishodi učenja“ treba zamijeniti sintagmom „ishodi učenja“;
• Opšti naziv ustanove za obrazovanje odraslih koji će se koristiti u priručnicima je „licencirana ustanova za osnovno obrazovanje odraslih“.

Posebne napomene:

- U priručniku za Crnogorski jezik intervenisati kod fusnote 6, navesti: Alibabić i drugi, 2016;
- U cijelom priručniku treba da preovladava boja sa naslovnice;
- U priručniku za Crnogorski jezik izmijeniti sintagmu „maternji jezik“ i umjesto nje pisati tačan naziv predmetnog programa;
- Svaki priručnik treba da sadrži jedinstvenu rečenicu na samom početku, a koja glasi: „Svi izrazi koji se u ovom dokumentu koriste u muškom rodu, obuhvataju iste izraze u ženskom rodu;
- U priručnicima u kojima su posebno razrađeni „ciljevi“, iste treba zadržati. U priručnicima u kojima ciljevi nisu posebno razrađeni nije obavezno to učiniti.

Članovima radne grupe treba dostaviti preveden naziv ključnih kompetencija, posljednji dokument o preporukama EK o ključnim kompetencijama, tabelu o faktorima učenja odraslih i šemu o principima učenja odraslih – rok za dostavljanje je ponedjeljak, 09. jul 2018. godine.
Rok za dostavljanje zapisnika članovima radne grupe je ponedjeljak 09. jul 2018. godine

Rok za dostavljanje konačne verzije priručnika je srijeda, 11. jul 2018. godine do 15:00 časova.

Svi priručnici se dostavljaju na tri e-mail adrese, i to:
- gordana.boskovic@cso.gov.me
- ljiljana.garic@cso.gov.me
- nerisa.redzematovic@cso.gov.me