Мања слова Већа слова РСС
>

Извјештај са ЕПАЛЕ конференције „Флексибилни програми учења одраслих и развој радне снаге“ 15-16. април 2019. године, Колашин

Датум објаве: 18.04.2019 14:19 | Аутор: Магдалена Јовановић

Испис Штампај страницу


ЕПАЛЕ конференција на тему „Флексибилни програми учења одраслих и развој радне снаге“, реализована је у оквиру трећег циклуса ЕПАЛЕ пројекта, који у Црној Гори, у улози Националне службе за подршку, спроводи Центар за стручно образовање.

Конференција је одржана 15-16. априла 2019. године у хотелу „Бианца Ресорт & Спа“ (Колашин).

Догађај је окупио преко 100 представника различитих националних институција владиног и цивилног сектора (представнике министарстава и других органа државне управе, привредне коморе, послодаваца, лиценцираних организатора образовања одраслих, образовних установа, цивилног сектора, медија и сл.), као и представнике ЕПАЛЕ националних служби за подршку из Босне и Херцеговине, Србије, Хрватске и Македоније.

Конференцију је отворио Вељко Томић, генерални директор Директората за опште средње, средње стручно и образовање одраслих у Министарству просвјете, који је истакао да је образовање одраслих и цјеложивотно учење од стратешког значаја за развој савременог друштва. Само земље с развијеним људским ресурсима могу својим грађанима да обезбиједе висок стандард живота и потребну социјалну укљученост. Зато је образовање одраслих и цјеложивотно учење у XXИ вијеку постало једна од најважнијих секторских политика у образовним системима свих развијених држава. Европска унија је развој цјеложивотног учења одредила као један од најважнијих индикатора успјешности земаља ЕУ ка постизању високе запослености и развијености њених држава. Министри образовања земаља ОЕЦД-а прихватили су цјеложивотно образовање и учење као принцип којим се руководе политичке стратегије свеукупног друштвеног развоја. Стога, улагање у образовање и обуку појединцима и друштву доноси профит који је упоредив с улагањима у материјални капитал. Процјењује се да би додатна година просјечног школовања у земљама чланицама ОЕЦД-а одмах довела до повећања привредног раста за око 5% те до дугорочног повећања раста за 2,5%. Да би остварили постављене циљеве у стратешким документима потребно је осмислити и одржив систем финансирања образовања одраслих како би се могао планирати развој људских ресурса, унаприједити образовни ниво и кључне компетенције становништва и повећати партиципација грађана у програмима цјеложивотног учења. У финансирање образовања одраслих, поред државних извора, треба да се укључи подршка са локалног нивоа и обезбиједи допринос актера из приватног сектора. Министарство просвјете ће у сарадњи са партнерским институцијама и даље настојати да јача систем образовања одраслих, на тај начин што ће креирати образовну политику која ће образовање одраслих посматрати као једнако вриједан систем укупне образовне политике и као средство друштвено-економског просперитета Црне Горе која тежи идеалу друштва знања, нагласио је Томић.

Резултате које је Црна Гора остварила током реализације двогодишњег циклуса ЕПАЛЕ пројекта представио је директор Центра за стручно образовање и уједно менаџер ЕПАЛЕ пројекта, господин Душко Рајковић.

Путем ЕПАЛЕ платформе промовисане су националне активности на плану образовања одраслих, а на НСС страници представљен је и национални систем у овој области. ЕПАЛЕ заједница је промовисана у Црној Гори кроз рад ЕПАЛЕ амбасадора и ЕПАЛЕ тима током намјенских ЕПАЛЕ догађаја и других активности у области образовања одраслих.

У протеклом периоду радило се и на обједињавању резултата рада свих институција система и њиховом публиковању, поређењу са европским праксама и смјерницама, истраживању образовних потреба наставника, спровођењу тематских обука, повезивању владиног и НВО сектора, оснивању професионалних удружења наставника, креирању андрагошких смјерница и дидактичко – методичког материјала за наставнике, ширењу јединствене базе података Министарства просвјете базом о образовању одраслих, регионалном умрежавању и повезивању са НСС тимовима из других европских земаља, као и на стручном усавршавању НСС тима.

У претходном периоду такође се радило и на умрежавању ЕПАЛЕ пројектних активности са активностима из пројекта Национални координатор за спровођење европске агенде за учење одраслих, те успостављању националног портала за учење одраслих, издат је први Водич кроз систем неформалног образовања, урађен аналитички приказ Система образовања одраслих дајући смјернице за његов даљи развој, припремљена компаративна анализа националне и кључних европских стратегија у образовању одраслих и радило се на подизању свијести стручне и опште јавности о значају овог сегмента образовног система.
У наредном, трећем циклусу, чија је реализација започела од јануара 2019. године, наставиће се активан рад на:
- промоцији образовања одраслих и ЕПАЛЕ платформе као значајног извора актуелних информација и ресурса за учење и то кроз ЕПАЛЕ обуке, кроз рад ЕПАЛЕ амбасадора, приказивање ЕПАЛЕ намјенског филма, медијска гостовања и сл.
- успостављању система квалитета у овој области креирањем приручника за интерну евалуацију и креирањем стандарда и процедура за стицање звања тренера у образовању
- умрежавању са земљама региона као и националним стејкхолдерима кроз потписивање мемораднума о сарадњи
- стручном усавршавању запослених и сл.
-
Дакле, Центар за стручно образовање ће и у наредне двије године настојати да кроз ЕПАЛЕ пројекат реализује активности којима ће допринијети јачању националног система образовања одраслих и његовој промоцији на свим нивоима, рекао је на крају свог излагања Рајковић.

О програмима образовања и учења одраслих у Црној Гори, говорила је Љиљана Гарић, руководитељка Одјељења за образовање одраслих и цјеложивотно учење.

Значај модуларизације образовних програма за развој система образовања одраслих, представила је Сандра Бркановић, руководитељка Одјељења за истраживање и развој квалификација.
Суљо Мустафић, директор Завода за запошљавање Црне Горе, је говорио о флексибилности програма образовања у односу на потребе тржишта рада, док је о изазовима лиценцираних организатора образовања одраслих, говорила Зоја Бојанић-Лаловић, директорица гимназије „Слободан Шкеровић“, лиценцирани организатор образовања одраслих.
Представница Министарства просвјете, Марија Цимбаљевић, самостална савјетница И за образовање одраслих, је представила систем лиценцирања организатора образовања одраслих, након чега је услиједила радионица: Техника 6 шешира за размишљање, на тему: „Оснивање националног тренинг центра за обуку одраслих“. Резултати радионице су представљени на сљедећи начин:
Црни Шешир упозорава на ризике и на могуће недостатке донесених одлука

Национално Не локално Да
• Законска регулатива (оснивање центра, лиценцирање установе и тренера, финансирање)
• Конкуретност
• Одрживост
• Адекватан избор програма (усклађеност програма и тржиште рада, атрактивност програма)
• Кадар избор, лиценцирање кадра)
• Листа чекања полазника
• Евалуација (интерна и екстерна евалуација развијених компетенција полазника)
• Приступачност полазницима (инфраструктуре, удаљеност, опремљеност, прилагођеност особама са посебним потребама)
• Отварање новог, затварање постојећих (лиценцираних организатора образовања одраслих, управа за кадрове)

Жути шешир настоји пронаћи све оно што је позитивно и вриједно

• Кровна кућа свим провајдерима
• Успостављање јединствених стандарда
• Већи степен повјерења
• Подршка осталим провајдерима образовања одраслих
• Промовисање квалитета
• Афирмација образовања одраслих
• Отварање нових радних мјеста
• Равноправност свих провајдера
• Широка понуда програма на једном мјесту
• Јачање личних компетенција
• Повољнија цијена програма
• Задовољнији полазници
• Већа укљученост, заинтересованост полазника
• Транспарентност (боља информисаност полазника и мања ограничења)
• Једноставност
Зелени шешир је креативан, намијењен је планирању и ставарању нових идеја
НТЦ
Деца – Меца
Мобилност
Доступност, стицање вјештина под једнаким условима
Учење на даљину
Предавања, огледи и презентације
Електронско учење
4Г,5Г,4,0;5,0

Откривање скривених знања и вјештина
Црвени шешир изражава осјећаје и поводи се за интуицијом
• Срећа
• Уважавање
• Дружење/Љубав
• Узнемиреност
• Радост
• Снага
• Узбуђење
• Подстрек
• Задовољство
• Бојазност
• Радозналост
• Неповјерење
• Спокој
• Суздржаност
• Понос
• Одговорност
• Љепота
• Креативност

Плави Шешир разматра процес размишљања и одређује његов тијек

• Континуиране активности на повећању свијести и укључености у цјеложивотно учење
• Квалитет кадра
• Успостављање јединствених стандарда за све потенцијалне извођаче
• Нижа цијена програма образовања
• Де-централизација
• Поједностављење “ Имена“
• Бржи проток информација
• Увођење и развој нових метода едукације

Бијели шешир занимају тачне информације те анализира чињенице
• Ко могу бити тренери- корисници
• Стратегија 20/20 барем 15%
• Сратегија образовања одраслих предвиђа оснивање НТЦ
• Који се фондови могу користити
• Однос НТЦ – ЗЗЗ и ПУООО
• Који ће се модел користити
• Понуда (Континуирана ВС „ ад- хоц“)
• Пласман (коме, по којим условима које области (приоритети))
• Подаци ( формални приступ, анализа и употреба за креирање понуде)
• Ко формира/ Финансира
• Мониторинг (Извјештавање)
• Умрежавање (Регионално/ ЕУ)
Другог дана ЕПАЛЕ конференције Јадранка Ђурковић, помоћница директорице Управе за кадрове, је говорила о флексибилности програма стручног усавршавања државних службеника и намјештеника, док је Душан Здравковић, извршни директор Друштва за образовање одраслих из Београда, представио стандарде и процедуре за тренере у образовању – примјере из других земаља, нако чега су услиједиле радионице на сљедеће теме:

- Тема 1: Модели информисања опште јавности о
програмима образовања и учења одраслих
Модератор: Марица Огњеновиц

- Тема 2: Модели стручног усавршавања запослених
Модератор: Иван Марковић

- Тема 3: Образовна понуда која мотивише
незапослене
Модератор: Оливера Марковић

- Тема 4: Стандарди и процедуре за тренере у образовању
Модератор: Љиљана Гарић

Конференција је закључена извјештавањем резултата са радионица на различите теме:

Тема 1:

Модели информисања опште јавности о програмима образовања и учења одраслих
Модератор: Марица Огњеновић

• Интернет ( wеб портали, друштвене мреже, е- маил )
• Јавне трибине, радионице, сајмови образовања, сајмови запошљавања, јавне расправе
• Промо материјали ( флајери, публикације, брошуре )
• Електронски медији ( тв, радио ) и штампани медији
• Интерна оглашавања и промоције унутар институција образовног система и предузећа ( јавни и приватни сектор )
• Информисање кроз систем привредних асоцијација
• Едукативни филм промотивног карактера
• Пр служба

Тема 4:

Стандарди и процедуре за тренере у образовању
Модератор: Љиљана Гарић

• Анализа материјала- програма, стандарда...
• Упознавање са стандардом квалификација за тренера ( Серто )
• Друга квалификација? Сет кључних вјештина ?
• Тренер тренера - ( Ментор )

Тема 3:

Образовна понуда која мотивише незапослене
Модератор: Оливера Марковић

• Могућност запослења – сигуран посао
• Стицање практичних знања/ вјештина
• Програми који не трају дуго
• Социјална интеграција
• Финансијски бенефити
• Напредовање у каријери
• Усавршавање
• Статусни положај
• Образовање за дефицитарна занимања
• Прилагођени образовни програми за Лси
• Која подиже конкуретност на тржиште рада
• Више бесплатних едукативних активности

Тема 2:
Модели стручног усавршавања запослених

Модератор: Иван Марковић

• Усаглашеност програма обуке са потребама послодаваца
• Модел у организацији послодаваца
• Модел на радном мјесту
• Модел реализација обука у специјализованим тренинг центрима
• Модел студијских посјета
• Електронско учење
• Веб/Нар

Официјелно је конференцију затворио директор Центра за стручно образовање и менаџер ЕПАЛЕ пројекта, господин Душко Рајковић.

ЕПАЛЕ тим Црне Горе

Подгорица, 18.04.2019. године