Manja slova Veća slova RSS
>

ODRŽANA OBUKA DIREKTORA ŠKOLA U KOJIMA SE REALIZUJU MODULARIZOVANI OBRAZOVNI PROGRAMI ZA PLANIRANJE VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA

ODRŽANA OBUKA DIREKTORA ŠKOLA U KOJIMA SE REALIZUJU MODULARIZOVANI OBRAZOVNI PROGRAMI ZA PLANIRANJE VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA
Datum objave: 10.09.2019 13:56 | Autor: Jadranka Radunović

Ispis Štampaj stranicu


Jadranka Radunović


U okviru reforme srednjeg stručnog obrazovanja, Centar za stručno obrazovanje je u petak, 06.09.2019. godine, u svojim prostorijama u Podgorici, organizovao jednodnevnu obuku za direktore i pomoćnike direktora koji od školske 2019/2020. godine, realizuju modularizovane obrazovne programe.

Obuci je prisustvovao ukupno 14 direktora/ pomoćnika direktora iz 14 srednjih stručnih i mješovitih škola:

1. JU Srednja elektro-ekonomska škola Bijelo Polje,
2. JU Stručna medicinska škola Podgorica,
3. JU Srednja mješovita škola „Ivan Goran Kovačić“ Herceg Novi,
4. JU Resursni centar za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović“ - Kotor,
5. JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje „Sergije Stanić“ Podgorica,
6. JU Srednja građevinsko-geodetska škola „Inž. Marko Radević“ Podgorica,
7. JU Srednja elektrotehnička škola „Vaso Aligrudić“ Podgorica,
8. JU Obrazovni centar Šavnik,
9. JU Srednja mješovita škola Andrijevica,
10. JU Srednja stručna škola „Ivan Uskoković“ Podgorica,
11. JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Bar,
12. JU Srednja stručna škola „Spasoje Raspopović“ Podgorica,
13. JU Srednja mješovita škola „Danilo Kiš“ Budva,
14. JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić.

Prisutnima se obratio direktor Centra za stručno obrazovanje, gospodin Duško Rajković, koji je ukazao na važnost učešća direktora škola u procesu modularizacije, značaj saradnje između nastavnika stručnih modula i opšteobrazovnih predmeta u školama, kao i na potrebu za fleksibilnom organizacijom nastave.

Direktorima je predstavljen koncept modularne nastave zasnovane na ishodima učenja, značaj kriterijuma za dostizanje ishoda učenja, ključne kompetencije, kao i standardi zanimanja, standardi kvalifikacija i obrazovni programi koji su usvojeni u prethodnom periodu iz oblasti Prehrane, Veterine, Hemijske industrije, Muzičke umjetnosti, Kozmetike, Ekonomije, Prava i Saobraćaja i Građevinarstva.

U toku obuke predstavljeni su novi obrasci za planiranje vaspitno-obrazovnog rada, odnosno Godišnji plan rada i Plan realizacije ishoda učenja i data su im uputstva o načinu njihovog popunjavanja, kao i uputstva o načinu evidentiranja nastavnog časa i ocjenjivanju ishoda učenja u novoj Odjeljenjskoj knjizi.

Obuku su sproveli Sandra Brkanović, rukovodilac Odjeljenja za istraživanje i razvoj kvalifikacija, Srđan Obradović, koordinator u Centru za stručno obrazovanje, Marina Braletić, samostalna savjetnica u Odjeljenju za istraživanje i razvoj kvalifikacija, Dušan Pejović, samostalni savjetnik u Odjeljenju za istraživanje i razvoj kvalifikacija, Dušan Bošković, samostalni savjetnik u Odjeljenju za istraživanje i razvoj kvalifikacija, Jelena Knežević, samostalna savjetnica u Odjeljenju za istraživanje i razvoj kvalifikacija, Jadranka Radunović, samostalna savjetnica u Odjeljenju za istraživanje i razvoj kvalifikacija i nastavnici – treneri Slavica Jovanović i Gordana Tasić iz JU Srednja elektrotehnička škola „Vaso Aligrudić“ iz Podgorice i Alen Šabanović iz JU Srednja elektro-ekonomska škola iz Bijelog Polja.