Manja slova Veća slova RSSVijesti

23.10.2017.

U JU SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA „BRAĆA SELIĆ“ U KOLAŠINU ODRŽANA PREZENTACIJA „EPALE“

U JU SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA „BRAĆA SELIĆ“ U KOLAŠINU ODRŽANA PREZENTACIJA „EPALE“ U okviru manifestacije „XVI Dani obrazovanja i učenja odraslih“ koju organizuje Centar za stručno obrazovanje, 20.10.2017. godine, u JU Srednja mješovita škola „Braća Selić“, u Kolašinu, održana je prezentacija Elektronske platforme za učenje odraslih u Evropi (EPALE).

23.10.2017.

ODRŽAN OKRUGLI STO NA TEMU: „RODNA RAVNOPRAVNOST U SISTEMU BEZBJEDNOSTI“

ODRŽAN OKRUGLI STO NA TEMU: „RODNA RAVNOPRAVNOST U SISTEMU BEZBJEDNOSTI“

U okviru manifestacije „XVI Dani obrazovanja i učenja odraslih“ koju organizuje Centar za stručno obrazovanje, 20.10.2017. godine, a u saradnji sa PU Urban Protection Training Centar Montenegro, u prostorijama Centra za stručno obrazovanje, u Podgorici, održan je okrugli sto „Rodna ravnopravnost u sistemu bezbjednosti“.

23.10.2017.

U JU SSŠ „IVAN USKOKOVIĆ“ U PODGORICI ODRŽAN OKRUGLI STO NA TEMU ZAKONSKA REGULATIVA IZ OBLASTI OBRAZOVANJA ODRASLIH

U JU SSŠ „IVAN USKOKOVIĆ“ U PODGORICI ODRŽAN OKRUGLI STO NA TEMU ZAKONSKA REGULATIVA IZ OBLASTI OBRAZOVANJA ODRASLIH

U okviru manifestacije „XVI Dani obrazovanja i učenja odraslih“ koju organizuje Centar za stručno obrazovanje, 20.10.2017. godine, a u saradnji sa JU Srednja stručna škola „Ivan Uskoković“ u Podgorici, održan je okrugli sto „Organizatori obrazovanja odraslih – zakonska regulativa u oblasti provjere znanja nakon završetka programa i usklađenosti zakonske regulative“.

20.10.2017.

ODRŽANA PREZENTACIJA „ZAKONSKI OKVIR KOJI UREĐUJE OBRAZOVANJE ODRASLIH I OBAVEZE KOJE PROISTIČU IZ ISTOG“

ODRŽANA PREZENTACIJA „ZAKONSKI OKVIR KOJI UREĐUJE OBRAZOVANJE ODRASLIH I OBAVEZE KOJE PROISTIČU IZ ISTOG“

U okviru manifestacije „XVI Dani obrazovanja i učenja odraslih“ koju organizuje Centar za stručno obrazovanje, 19.10.2017. godine, u Centru za obrazovanje i trening „Zopt“, u Nikšiću, održana je prezentacija „Zakonski okvir koji uređuje obrazovanje odraslih i obaveze koje proističu iz istog“.

20.10.2017.

ODRŽANA PREZENTACIJA „MODERNI OBLICI NOKTIJU“

ODRŽANA PREZENTACIJA „MODERNI OBLICI NOKTIJU“

U okviru manifestacije „XVI Dani obrazovanja i učenja odraslih“ koju organizuje Centar za stručno obrazovanje, 19.10.2017. godine, u kompaniji „Alfa Ton Lekić“, u Podgorici, održana je prezentacija „Moderni oblici noktiju“.

20.10.2017.

ODRŽANA PREZENTACIJA CENTRA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH GIMNAZIJE „SLOBODAN ŠKEROVIĆ“ U PODGORICI

ODRŽANA PREZENTACIJA CENTRA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH GIMNAZIJE „SLOBODAN ŠKEROVIĆ“ U PODGORICI

U okviru manifestacije „XVI Dani obrazovanja i učenja odraslih“ koju organizuje Centar za stručno obrazovanje, 19.10.2017. godine, u Gimnaziji „Slobodan Škerović“, u Podgorici, održana je prezentacija Centra za obrazovanje odraslih istoimene Gimnazije.

19.10.2017.

ODRŽANA RADIONICA „NASILJE U PORODICI“

ODRŽANA RADIONICA „NASILJE U PORODICI“

U organizaciji Centra za stručno obrazovanje i NVO „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja“ Podgorica, 18.10.2017. godine, u Podgorici, održana je radionica „Nasilje u porodici – uloga vaspitno-obrazovnih ustanova u prevenciji i zaštiti djece i mladih od nasilja u porodici“.

18.10.2017.

ODRŽANA PREZENTACIJA PROJEKTA „EPALE“ U BUDVI

ODRŽANA PREZENTACIJA PROJEKTA „EPALE“ U BUDVI

U okviru manifestacije „XVI Dani obrazovanja i učenja odraslih“ koju organizuje Centar za stručno obrazovanje organizuje, 17.10.2017. godine, u JU Srednja mješovita škola „Danilo Kiš“, u Budvi, održana je prezentacija projekta „EPALE“.

18.10.2017.

ODRŽAN SEMINAR NA TEMU „UPRAVLJANJE RIZIKOM U MODERNOM POSLOVANJU“

ODRŽAN SEMINAR NA TEMU „UPRAVLJANJE RIZIKOM U MODERNOM POSLOVANJU“

U okviru manifestacije „XVI Dani obrazovanja i učenja odraslih“ koju organizuje Centar za stručno obrazovanje organizuje, 17.10.2017. godine, u Privrednoj komori, u Podgorici, održan je seminar na temu: „Upravljanje rizikom u modernom poslovanju“.

18.10.2017.

ODRŽAN OKRUGLI STO NA TEMU „ORGANIZATORI OBRAZOVANJA ODRASLIH – OBEZBJEĐIVANJE, PROCJENJIVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETA OBUKE“

ODRŽAN OKRUGLI STO NA TEMU „ORGANIZATORI OBRAZOVANJA ODRASLIH – OBEZBJEĐIVANJE, PROCJENJIVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETA OBUKE“

U okviru manifestacije „XVI Dani obrazovanja i učenja odraslih“ koju organizuje Centar za stručno obrazovanje organizuje, 17.10.2017. godine, u Srednjoj mješovitij školi „Ivan Uskoković“, u Podgorici, održan je okrugli na temu: „Organizatori obrazovanja odraslih – obezbjeđivanje, procjenjivanje i unapređivanje kvaliteta obuke“.