Manja slova Veća slova RSSVijesti

28.09.2017.

ODRŽAN SASTANAK SA KOORDINATORIMA ZA REALIZACIJU NOVIH MODULARIZOVANIH OBRAZOVNIH PROGRAMA EKONOMSKI TEHNIČAR I PRAVNO-ADMINISTRATIVNI TEHNIČAR

ODRŽAN SASTANAK SA KOORDINATORIMA ZA REALIZACIJU NOVIH MODULARIZOVANIH OBRAZOVNIH PROGRAMA EKONOMSKI TEHNIČAR I PRAVNO-ADMINISTRATIVNI TEHNIČAR Centar za stručno obrazovanje je 28.09.2017. godine, organizovao sastanak sa koordinatorima iz srednjih stručnih i mješovitih škola koje realizuju nove modularizovane obrazovne programe Ekonomski tehničar i Pravno-administrativni tehničar.

26.09.2017.

ODRŽAN OKRUGLI STO NA TEMU „PODRŠKA PRIVREDE U RAZVOJU NOVIH KVALIFIKACIJA POTREBNIH TRŽIŠTU RADA IZ SEKTORA TRGOVINA, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO, PODSEKTOR TURIZAM I UGOSTITELJSTVO, OBLAST KUVARSTVO“

ODRŽAN OKRUGLI STO NA TEMU „PODRŠKA PRIVREDE U RAZVOJU NOVIH KVALIFIKACIJA POTREBNIH TRŽIŠTU RADA IZ SEKTORA TRGOVINA, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO, PODSEKTOR TURIZAM I UGOSTITELJSTVO, OBLAST KUVARSTVO“

26.09.2017. godine, u prostorijama Centra za stručno obrazovanje, održan je okrugli sto na temu „Podrška privrede u razvoju novih kvalifikacija potrebnih tržištu rada iz sektora Trgovina, turizam i ugostiteljstvo, podsektor Turizam i ugostiteljstvo, oblast Kuvarstvo“.

25.09.2017.

ODRŽAN OKRUGLI STO NA TEMU „PODRŠKA PRIVREDE U RAZVOJU NOVIH KVALIFIKACIJA POTREBNIH TRŽIŠTU RADA IZ SEKTORA INŽENJERSTVO I PROIZVODNE TEHNOLOGIJE, PODSEKTOR MAŠINSTVO, OBLAST PROIZVODNO MAŠINSTVO“

ODRŽAN OKRUGLI STO NA TEMU „PODRŠKA PRIVREDE U RAZVOJU NOVIH KVALIFIKACIJA POTREBNIH TRŽIŠTU RADA IZ SEKTORA INŽENJERSTVO I PROIZVODNE TEHNOLOGIJE, PODSEKTOR MAŠINSTVO, OBLAST PROIZVODNO MAŠINSTVO“

25.09.2017. godine, u prostorijama Centra za stručno obrazovanje, održan je okrugli sto na temu „Podrška privrede u razvoju novih kvalifikacija potrebnih tržištu rada iz sektora Inženjerstvo i proizvodne tehnike (Mašinstvo i obrada metala, Elektrotehnika i Automatizacija i dr.), podsektor Mašinstvo, oblast Proizvodno mašinstvo“.

25.09.2017.

PETI SASTANAK EKSPERTSKE RADNE GRUPE ZA IZVJEŠTAVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH U CRNOJ GORI

PETI SASTANAK EKSPERTSKE RADNE GRUPE ZA IZVJEŠTAVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH U CRNOJ GORI

U ponedjeljak 25. septembra 2017. godine, u Centru za stručno obrazovanje održan je peti po redu sastanak Ekspertske radne grupe za izvještavanje o obrazovanju odraslih u Crnoj Gori. Ova aktivnost realizuje se u okviru dvogodišnjeg projekta „Nacionalni koordinator za učenje odraslih, Radni plan: Crna Gora“, koji se finansira iz budžeta Vlade Crne Gore i Evropske komisije.

22.09.2017.

ODRŽAN OKRUGLI STO NA TEMU „PODRŠKA PRIVREDE U RAZVOJU NOVIH KVALIFIKACIJA POTREBNIH TRŽIŠTU RADA IZ SEKTORA INŽENJERSTVO I PROIZVODNE TEHNOLOGIJE, PODSEKTOR ELEKTROTEHNIKA“

ODRŽAN OKRUGLI STO NA TEMU „PODRŠKA PRIVREDE U RAZVOJU NOVIH KVALIFIKACIJA POTREBNIH TRŽIŠTU RADA IZ SEKTORA INŽENJERSTVO I PROIZVODNE TEHNOLOGIJE, PODSEKTOR ELEKTROTEHNIKA“

22.09.2017. godine, u prostorijama Centra za stručno obrazovanje, održan je okrugli sto na temu „Podrška privrede u razvoju novih kvalifikacija potrebnih tržištu rada iz sektora Inženjerstvo i proizvodne tehnologije, podsektor Elektrotehnika“.

21.09.2017.

ODRŽAN OKRUGLI STO NA TEMU „PODRŠKA PRIVREDE U RAZVOJU NOVIH KVALIFIKACIJA POTREBNIH TRŽIŠTU RADA IZ SEKTORA USLUGE, PODSEKTOR LIČNE USLUGE, OBLAST FRIZERSKE USLUGE“

ODRŽAN OKRUGLI STO NA TEMU „PODRŠKA PRIVREDE U RAZVOJU NOVIH KVALIFIKACIJA POTREBNIH TRŽIŠTU RADA IZ SEKTORA USLUGE, PODSEKTOR LIČNE USLUGE, OBLAST FRIZERSKE USLUGE“

21.09.2017. godine, u prostorijama Centra za stručno obrazovanje, održan je okrugli sto na temu „Podrška privrede u razvoju novih kvalifikacija potrebnih tržištu rada iz sektora Usluge, podsektor Lične usluge, oblast Frizerske usluge“.

21.09.2017.

IZVJEŠTAJ SA DRUGOG SASTANKA SA AMBASADORIMA U OKVIRU „EPALE“ PROJEKTA

IZVJEŠTAJ SA DRUGOG SASTANKA SA AMBASADORIMA U OKVIRU „EPALE“ PROJEKTA

Centar za stručno obrazovanje (EPALE Nacionalni servis podrške za Crnu Goru) je 20. septembra 2017. godine, u hotelu “Verde”, u Podgorici, organizovao jednodnevnu radionicu za 12 ambasadora (predstavnika organa državne uprave, javnih ustanova i nevladinog sektora) na temu „Unapređenje kvaliteta rada EPALE ambasadora“. Radionica je realizovana sa ciljem analize dosadašnjeg rada i saradnje, kao i dogovora oko budućih projektnih aktivnosti i vremenskim okvirom za njihovu realizaciju. Pored ambasadora, radionici su prisustvovali i članovi EPALE projektnog tima.

19.09.2017.

ODRŽAN OKRUGLI STO NA TEMU „PODRŠKA PRIVREDE U RAZVOJU NOVIH KVALIFIKACIJA POTREBNIH TRŽIŠTU RADA IZ OBLASTI TURIZAM, TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO, PODSEKTOR TRGOVINA“

ODRŽAN OKRUGLI STO NA TEMU „PODRŠKA PRIVREDE U RAZVOJU NOVIH KVALIFIKACIJA POTREBNIH TRŽIŠTU RADA IZ OBLASTI TURIZAM, TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO, PODSEKTOR TRGOVINA“

19.09.2017. godine, u prostorijama Centra za stručno obrazovanje, održan je okrugli sto na temu „Podrška privrede u razvoju novih kvalifikacija potrebnih tržištu rada iz oblasti Turizam, trgovina i ugostiteljstvo, podsektor Trgovina“.

19.09.2017.

Mreža evropskih šegrta – Poziv za prijem novih članova

Mreža evropskih šegrta – Poziv za prijem novih članova

Mreža evropskih šegrta je raspisala konkurs za izbor 10 novih članova. Kroz Mrežu, mladi šegrti mogu učestvovati u odlukama koje ih se tiču i mogu se zalagati za kvalitetnije, inkluzivnije i dostupnije šegrtovanje.

18.09.2017.

ODRŽAN OKRUGLI STO NA TEMU „PODRŠKA PRIVREDE U RAZVOJU NOVIH KVALIFIKACIJA POTREBNIH TRŽIŠTU RADA IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE, PREHRANE I VETERINE“

ODRŽAN OKRUGLI STO NA TEMU „PODRŠKA PRIVREDE U RAZVOJU NOVIH KVALIFIKACIJA POTREBNIH TRŽIŠTU RADA IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE, PREHRANE I VETERINE“

18.09.2017. godine, u prostorijama Centra za stručno obrazovanje, održan je okrugli sto na temu „Podrška privrede u razvoju novih kvalifikacija potrebnih tržištu rada iz oblasti Poljoprivrede, prehrane i veterine“.