Manja slova Veća slova RSSVijesti

03.09.2018.

NOVI FORMULARI I UPUTSTVA ZA PLANIRANJE VASPITNO OBRAZOVNOG RADA ZA MODULARIZOVANE OBRAZOVNE PROGRAME KOJI SE PRIMJENJUJU OD ŠKOLSKE 2017/2018. i 2018/2019. GODINE

U skladu sa planom, Centar za stručno obrazovanje u periodu od 23. avgusta do 07. septembra organizuje obuke za nastavnike, po sektorima, u cilju podrške u planiranju vaspitno obrazovnog rada. Obuke se odnose na nastavnike koji realizuju stručne i izborne module u prvom razredu, u okviru 16 novih modularizovanih obrazovnih programa koji se implementiraju od školske 2018/2019. godine, kao i na nove nastavnike koji realizuju stručne i izborne module u prvom i drugom razredu u okviru 10 modularizovanih obrazovnih programa koji su počeli da se implementiraju od školske 2017/2018.godine.

03.09.2018.

MODULARIZOVANI OBRAZOVNI PROGRAMI KOJI SE IMPLEMENTIRAJU OD ŠKOLSKE 2017/2018. I 2018/2019. GODINE

Centar za stručno obrazovanje je u prethodne dvije godine, u okviru svojih nadležnosti uradio 26 modularizovanih obrazovnih programa od kojih se 10 realizuje od školske 2017/2018.godine, a 16 će se realizovati od školske 2018/2019. godine. Obrazovne programe, koji su usvojeni na sjednicama Nacionalnog savjeta za obrazovanje 2017. i 2018. godine možete preuzeti ovdje:

20.07.2018.

Predstavnik Centra za stručno obrazovanje na drugom godišnjem sastanku ETF Foruma za osiguranje kvaliteta

Predstavnik Centra za stručno obrazovanje na drugom godišnjem sastanku ETF Foruma za osiguranje kvaliteta

U okviru ETF Foruma za osiguranje kvaliteta u stručnom obrazovanju koji je pokrenut u 2017. godini sa predstavnicima dvanaest zemalja sa Zapadnog Balkana i Sjeverne Afrike održan je drugi godišnji sastanak kojem su prisustvovali predstavnici zemalja članica ovog Foruma. Centar za stručno obrazovanje je nacionalna referentna tačka za Forum.

11.07.2018.

Predstavnici Centra za stručno obrazovanje na petom sastanku Saveza Zapadnog Balkana za učenje kroz rad

Predstavnici Centra za stručno obrazovanje na petom sastanku Saveza Zapadnog Balkana za učenje kroz rad

KulturKontakt Austria i Inicijativa za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi (Education Reform Initiative of South Easter Europe - ERI SEE) organizovali su peti po redu sastanak Saveza Zapadnog Balkana za učenje kroz rad u Beču, 10. i 11. jula 2018. godine. Ovaj sastanak je organizovan u svjetlu Konferencije «Budućnost stručnog obrazovanja u Evropi» koja je održana u okviru austrijskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije.

11.07.2018.

Direktor Centra za stručno obrazovanje na Konferenciji u Beču u okviru predsjedavanja Austrije Evropskom unijom

Direktor Centra za stručno obrazovanje na Konferenciji u Beču u okviru predsjedavanja Austrije Evropskom unijom

Federalno Ministarstvo obrazovanja, nauke i istraživanja Austrije, u saradnji sa Federalnim Ministarstvom za digitalne tehnologije i ekonomiju i Evropskom komisijom, u okviru austrijskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije, organizovali su konferenciju na temu «Budućnost stručnog obrazovanja u Evropi» 9. i 10. jula 2018. u Beču.

10.07.2018.

IZVJEŠTAJ SA PETOG SASTANKA RADNE GRUPE ZA IZRADU ANDRAGOŠKIH PRIRUČNIKA U OKVIRU „EPALE“ PROJEKTA

IZVJEŠTAJ SA PETOG SASTANKA RADNE GRUPE ZA IZRADU ANDRAGOŠKIH PRIRUČNIKA U OKVIRU „EPALE“ PROJEKTA

Centar za stručno obrazovanje (EPALE Nacionalni servis podrške za Crnu Goru) je 05. i 06. jula 2017. godine, u hotelu „Best Western Premier“, u Podgorici, organizovao dvodnevni sastanak za članove radne grupe za izradu andragoških priručnika. Sastanak je planiran sa ciljem izrade andragoških priručnika za nastavnike koji realizuju Program osnovne škole za odrasle. Pored članova radne grupe i ekspertkinje, sastanku su prisustvovali i članovi EPALE projektnog tima.

06.07.2018.

ODRŽANA OBUKA NASTAVNIKA KOJI ĆE REALIZOVATI MODULARIZOVANE OBRAZOVNE PROGRAME BRODOMAŠINSKI TEHNIČAR I NAUTIČKI TEHNIČAR ZA PLANIRANJE VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA

U okviru reforme srednjeg stručnog obrazovanja, Centar za stručno obrazovanje je 27.06.2018. godine, u prostorijama JU Srednja Pomorska škola u Kotoru, organizovao obuku nastavnika koji će od školske 2018/2019. godine, realizovati moodularizovane obrazovne programe Brodomašinski tehničar i Nautički tehničar. Obuci je prisustvovalo 24 nastavnika iz JU Srednja Pomorska škola iz Kotora i JU Srednja stručna škola iz Bara, koji će od naredne školske godine realizovati stručne i izborne module.

28.06.2018.

Usvojeni novi modularizovani obrazovni programi za školsku 2018/2019. godinu

Centar za stručno obrazovanje je u okviru svojih nadležnosti uradio 16 novih modularizovanih obrazovnih programa koji će se realizovati od školske 2018/2019. godine. Programe, koji su usvojeni na sjednicama Nacionalnog savjeta za obrazovanje od 21.06.2017. i 28.06.2018. godine možete preuzeti ovdje:

26.06.2018.

RADIONICA „JAČANJE JAVNO-PRIVATNO SEKTORSKE SARADNJE ZA VISOKOKVALITETNO SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE“

RADIONICA „JAČANJE JAVNO-PRIVATNO SEKTORSKE SARADNJE ZA VISOKOKVALITETNO SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE“

U hotelu „City“, u Podgorici se od 25. do 26. juna, u okviru studijske posjete „Izazovi, uloga i odgovornost u osiguranju i isporuci visokokvalitetnog inicijalnog srednjeg stručnog obrazovanja u Crnoj Gori“ održava radionica na temu: „Jačanje javno-privatno sektorske saradnje za visokokvalitetno srednje stručno obrazovanje“ koju je u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i Centrom za stručno obrazovanje organizovao KulturKontakt Austrija.

26.06.2018.

ODRŽAN „REGIONALNI FORUM ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH“ U SKOPLJU

ODRŽAN „REGIONALNI FORUM ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH“ U SKOPLJU

Regionalni forum za zapošljavanje mladih je održan u periodu od 19. do 22. juna, u Skoplju, Makedonija. Događaj je organizovan u okviru aktivnosti na projektu „Inicijativa organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za podršku zapošljavanju mladih (WEB4YES), a cilj foruma je bio doprinos rješavanju zajedničkih izazova u oblasti zapošljavanja i zapošljivosti mladih, i ojačavanje saradnje relevantnih institucija i organizacija.