Manja slova Veća slova RSSVijesti

22.06.2018.

IZVJEŠTAJ SA SASTANKA SA LICENCIRANIM ORGANIZATORIMA OBRAZOVANJA ODRASLIH POVODOM USPOSTAVLJANJA BAZE PODATAKA

IZVJEŠTAJ SA SASTANKA SA LICENCIRANIM ORGANIZATORIMA OBRAZOVANJA ODRASLIH POVODOM USPOSTAVLJANJA BAZE PODATAKA Centar za stručno obrazovanje (EPALE Nacionalni servis podrške za Crnu Goru) je 14. juna 2018. godine, organizovao sastanak za licencirane organizatore obrazovanje odraslih povodom uspostavljanja baze podataka. Sastanak je realizovan sa ciljem blagovremenog upoznavanja organizatora obrazovanja odraslih sa obavezama koje proističu iz izmjena zakona i aktivnostima koje će se realizovati na uspostavljanju baze podataka i obuka za predstavnike licenciranih organizatora obrazovanja odraslih za unos podataka. Sastanku su prisustvovali i članovi “EPALE” projektnog tima.

19.06.2018.

IZVJEŠTAJ SA ČETVRTOG SASTANKA RADNE GRUPE ZA IZRADU ANDRAGOŠKIH PRIRUČNIKA U OKVIRU „EPALE“ PROJEKTA

Uvodni tekst: Centar za stručno obrazovanje (EPALE Nacionalni servis podrške za Crnu Goru) je 18. juna 2018. godine, organizovao četvrti sastanak za članove radne grupe za izradu andragoških priručnika. Sastanak je planiran sa ciljem izrade andragoških priručnika za nastavnike koji realizuju Program osnovne škole za odrasle. Pored članova radne grupe, sastanku su prisustvovali i članovi EPALE projektnog tima.

05.06.2018.

SVEČANOST POVODOM ZAVRŠETKA KAMPANJE „STRUČNO JE KLJUČNO“

SVEČANOST POVODOM ZAVRŠETKA KAMPANJE „STRUČNO JE KLJUČNO“

Ministarstvo prosvjete je 4.06.2018. godine, u 20 časova, u hotelu „Hilton“, u Podgorici, organizovalo svečanost povodom završetka kampanje „Stručno je ključno“, na kojoj su uručene pohvale i zahvalnice najboljim učenicima i najaktivnijim posladavcima u dualnom obrazovanju.

05.06.2018.

POZIV SREDNJIM STRUČNIM I MJEŠOVITIM ŠKOLAMA U CRNOJ GORI ZA UČEŠĆE U RASPRAVI O NACRTU 16. MODULARIZOVANOG I KREDITNO VREDNOVANOG OBRAZOVNOG PROGRAMA ČIJA JE IMPLEMENTACIJA PLANIRANA OD ŠKOLSKE 2018/19. GODINE

Centar za stručno obrazovanje je pripremio još jedan, 16. po redu obrazovni program koji će se implementirati od naredne školske godine, u skladu sa Metodologijom za izradu modularizovanih obrazovnih programa u srednjem stručnom obrazovanju, iz Sektora Inženjerstvo, proizvodne tehnologije (mašinstvo i obrada metala, elektrotehnika i automatizacija i dr.), podsektora Elektrotehnika to: 1. Monter elektronske komunikacione infrastrukture, nivo III

29.05.2018.

ODRŽANE RADIONICE ZA RODITELJE RE

ODRŽANE RADIONICE ZA RODITELJE RE

Centar za stručno obrazovanje je u saradnji sa osnovnim školama u Nikšiću, Beranama i Podgorici 16., 18. i 25. maja 2018. godine, organizovao radionice za roditelje RE na temu “Značaj obrazovanja i učenja za lični i porodični razvoj“.

24.05.2018.

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA POVODOM IZRADE 11 OBRAZOVNIH PROGRAMA ZA ŠKOLSKU 2018-2019

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA POVODOM IZRADE 11 OBRAZOVNIH PROGRAMA ZA ŠKOLSKU 2018-2019

U prostorijama Centra za stručno obrazovanje je 23.05.2018. godine, organizovana javna rasprava za preostalih 11 obrazovnih programa od ukupno 15 za školsku 2018-2019. godinu, i to: Sektor: Usluge / Podsektor: Tekstilstvo i kožarstvo; Sektor: Turizam, trgovina i ugostiteljstvo / Podsektor: Trgovina; Sektor: Turizam, trgovina i ugostiteljstvo / Podsektor: Ugostiteljstvo; Sektor: Saobraćaj i komunikacije / Podsektor: Saobraćaj; Sektor: Inženjerstvo i proizvodne tehnologije / Podsektor: Elektrotehnika i Sektor: Informaciona tehnologija.

18.05.2018.

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA POVODOM IZRADE ČETIRI OBRAZOVNA PROGRAMA ZA ŠKOLSKU 2018-2019

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA POVODOM IZRADE ČETIRI OBRAZOVNA PROGRAMA ZA ŠKOLSKU 2018-2019

U prostorijama Centra za stručno obrazovanje je 18.05.2018. godine, organizovana javna rasprava za četiri obrazovna programa za školsku 2018-2019. godinu, i to: Prehrambeni tehničar, nivoa IV1, iz sektora: Poljoprivreda, prehrana i veterina, podsektora: Prehrambena tehnologija, Proizvođač prehrambenih proizvoda, nivoa III iz sektora: Poljoprivreda, prehrana i veterina, podsektora: Prehrambena tehnologija, Frizer, nivoa III, iz sektora Usluge, podsektora Frizerske usluge i Pomoćnik frizera, nivoa III, iz sektora Usluge, podsektora Frizerske usluge.

16.05.2018.

ODRŽAN SAJAM STRUČNOG OBRAZOVANJA U BERANAMA

ODRŽAN SAJAM STRUČNOG OBRAZOVANJA U BERANAMA

16. 05. 2018. godine, u okviru kampanje „Stručno je ključno“, u Beranama je održan Sajam stručnog obrazovanja na kojem su se predstavile tri srednje stručne škole iz Berana: JU Srednja stručna škola „Vukadin Vukadinović“, JU Srednja stručna škola i JU Srednja medinska škola „Dr Branko Zogović“.

14.05.2018.

POZIV SREDNJIM STRUČNIM I MJEŠOVITIM ŠKOLAMA U CRNOJ GORI ZA UČEŠĆE U RASPRAVI O NACRTIMA NOVIH MODULARIZOVANIH I KREDITNO VREDNOVANIH OBRAZOVNIH PROGRAMA ČIJA JE IMPLEMENTACIJA PLANIRANA OD ŠKOLSKE 2018/19. GODINE

Centar za stručno obrazovanje je pripremio 11 obrazovnih programa u skladu sa Metodologijom za izradu modularizovanih obrazovnih programa u srednjem stručnom obrazovanju, i to: Sektor: Inženjerstvo, proizvodne tehnologije (mašinstvo i obrada metala, elektrotehnika i automatizacija i dr.), podsektor: Elektrotehnika 1. Elektrotehničar elektronike, nivo IV1, 2. Elektrotehničar elektronskih komunikacija, nivo IV1, 3. Elektrotehničar računasrskih sistema i mreža, nivo IV1 Sektor: Informacina tehnologija 4. Elektrotehničar za razvoj veb i mobilnih aplikacija, nivo IV1 Sektor: Saobraćaj i komunikacije, podsektor: Saobraćaj 5. Brodomašinski tehničar, nivo IV1 6. Nautički tehničar, nivo IV1 Sektor: Usluge, podsektor: Tekstilstvo i kožarstvo 7. Modni krojač, nivo III Sektor: Turizam, trgovina i ugostiteljstvo, podsektor: Ugostiteljstvo 8. Gastronom, nivo IV1 9. Kuvar, nivo III Sektor: Turizam, trgovina i ugostiteljstvo, podsektor: Trgovina 10. Tehničar prodaje, nivo IV1 11. Prodavač, nivo III

11.05.2018.

POZIV SREDNJIM STRUČNIM I MJEŠOVITIM ŠKOLAMA U CRNOJ GORI ZA UČEŠĆE U RASPRAVI O NACRTIMA NOVIH MODULARIZOVANIH I KREDITNO VREDNOVANIH OBRAZOVNIH PROGRAMA ČIJA JE IMPLEMENTACIJA PLANIRANA OD ŠKOLSKE 2018/19. GODINE

Centar za stručno obrazovanje je, pripremio četiri obrazovna programa u skladu sa Metodologijom za izradu obrazovnih programa u srednjem stručnom obrazovanju, i to: 1. Prehrambeni tehničar, nivoa IV1, iz sektora: Poljoprivreda, prehrana i veterina, podsektora: Prehrambena tehnologija 2. Proizvođač prehrambenih proizvoda, nivoa III iz sektora: Poljoprivreda, prehrana i veterina, podsektora: Prehrambena tehnologija 3. Frizer, nivoa III, iz sektora Usluge, podsektora Frizerske usluge 4. Pomoćnik frizera, nivoa II, iz sektora Usluge, podsektora Frizerske usluge